Et ganske uklart borgmestersvar

 Et ganske uklart borgmestersvar

JAN OLE ANDERSEN spørger igen: Hvorfor fælde gamle, sunde træer?

LÆSERBREV: Tak til borgmesteren for svar på mit åbne brev i Hvidovre Avis den 31. januar.

Jeg spørger igen: Hvorfor fælde gamle sunde egetræer?

Du svarer, at sagen “handler om meget andet end nogle få konkrete træer, der i øvrigt ikke er plantet korrekt som vejtræer…”

Hvis det ikke handeler om træerne, vil det være interessant at høre borgmesterens forklaring på hvad sagen så handler om. Kan du svare på det?

I øvrigt bliver jeg nødt til at indskyde, at den måde træerne er plantet på for mere end 25 år siden, dengang var en helt almindelig plantemetode. Alle Hvidovres træer der er plantet før 2005, er plantet på den måde. Efterfølgende er man rigtignok blevet klogere, så man i dag planter anderledes.

Kommunen har i årtier passet træerne på Ege Alle. De må derfor i retslig forstand have vundet hævd og dermed være sidestillet med andre træer i Hvidovre.

Endelig, og måske det mest centrale spørgsmål, som du ikke besvarer: Hvorfor blev rettens dom ikke fulgt op af en erstatningssag i stedet for en skatteregning til Hvidovres borgere?

Venlig hilsen Jan Ole Andersen