- Et hårdt slag mod unges trivsel at lukke headspace i Hvidovre...

- Et hårdt slag mod unges trivsel at lukke headspace i Hvidovre...

Fhv. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen med brev til Hvidovre Kommunalbestyrelse

Hvis det kommende budgetforslag for Hvidovre Kommune vedtages, er der dårligt nyt på mange hylder for kommunens børn og unge, men særligt den potentielle lukning af headspace Hvidovre er en virkelig dårlig nyhed, som vi modtager med undren.

headspace Hvidovre har nemlig oplevet en stor stigning i aktivitetsniveauet fra perioden 2020/2021 til 2022/2023. Det gælder antal unikke unge i rådgivning, antal individuelle rådgivningssamtaler, unge til udgående aktiviteter mv.

Faktisk har headspace Hvidovre i første halvår været i kontakt med ikke mindre end 14 procent af børn og unge i Hvidovre Kommune- og særligt de helt unge. Hele 62 procent af alle unge i headspace Hvidovre er under 15 år, mod kun 28 procent samlet for den tilsvarende aldersgruppe i alle 31 headspace-centre. Alle kommuner efterspørger en tidlig indsats, hvor vi får fat i de helt unge, fordi der er bred enighed om, at forebyggelse er vejen frem til at bekæmpe unges mistrivsel.

Desuden er mange unge i Hvidovre Kommune, og andre kommuner for den sags skyld, forbeholdende overfor de offentlige tilbud. De ønsker ikke at blive til en sag, de efterspørger blot nogen at tale med fordomsfrit, anonymt, gratis og på unges præmisser. Sådan et sted er headspace.

lngen alternativer, og lange ventelister

Endelig er ventetiderne pa psykologhjælp jo et meget udbedt problem, så hvor skal de unge gå hen? Og hvordan vii kommunen overhovedet opdage de her børn og unge? headspace er netop et sted, der er et godt supplement til de kommunale tilbud, fordi vi har kontakt med en gruppe børn og unge, som kommunen ikke ser.

Der er også en gruppe af unge, som bliver afvist af de offentlige til bud, fordi de ikke er “syge nok” til at passe ind i de tilbud. Det kan være en ung med begyndende spiseforstyrrelse, som afvises, fordi de offentlige tilbud af ressourcemæssige årsager må koncentrere sig om unge med alvorligere spiseforstyrrelser. Hvor skal de unge gå hen, hvis headspace må lukke?

Dertil kommer, at headspace- netop fordi vi ser unge tidligt, som kommunen først ser, når de har mere alvorlige lidelser- er et vigtigt bindeled til de offentlige til bud, så de unge får hjælp i tide også i regionerne.

headspace Hvidovre har lokalt f.eks. et godt samarbejde med Poppelgården, der tilbyder gratis psykologhjælp til 15-25-årige, hvor vi både henviser børn og unge, men hvor vi også bruges som aflastning for de lange ventetider.

Til gavn for den kommunale økonomi

Det er en indsats, der både gavner børn, unge og deres nærmeste, men det er også en indsats, der gavner den kommunale økonomi på længere sigt. Forebyggelse går jo netop ud på at hjælpe så tidligt, at der ikke er behov for mere kostbare interventioner, som f.eks. indlæggelse.

Så kunne man indvende, at der findes nationale digitale hjælpetilbud via chat og telefon, men det, vi oplever, er, at børn og unge foretrækker face-to-face mødet mellem mennesker, når de har behovet. Og det er vanskeligt i den sammenhæng at se et alternativ til headspace.

Partnerskaber mellem kommuner og civilsamfund er nødvendige, for at vi sammen bedst kan hjælpe sårbare børn og unge. Kommunerne har opbygget en stor faglighed omkring denne målgruppe. Og et civilsamfundstilbud som headspace har en unik evne til at opfange sårbare børn og unge.

I en tid, hvor vi oplever øget interesse fra mange kommuner i forhold til at etablere head space- vi er f.eks. netop åbnet i Vordingborg – ærgrer det os, at vores arbejde i Hvidovre Kommune siden 2017 risikerer at blive tabt på gulvet.

Poul Nyrup Rasmussen, tidl. statsminister og stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

----

Redaktionen skal gøre opmærksom på at der endnu ikke er vedtaget noget omkring dette. Der er foreløbig tale om et af mange besparelsesforslag fra administrationen omkring budgetlægningen.

Foto: Poul Nyrup – et stort arbejde risikerer at blive tabt på gulvet!. 8(Foto fra åbningen af Headspace i Hvidovre i 2017)