ET SIGNAL OM, AT DER SKAL MERE RO PÅ!

ET SIGNAL OM, AT DER SKAL MERE RO PÅ!

Vi mener at Store Bededag fortsat skal være en fridag i Hvidovre, skriver SARA BENZON, SF:

LÆSERBREV: Børns Vilkår har i en undersøgelse fundet ud af, at 68 % af de danske skoleelever føler sig stressede pga. skolen.

Hver dag er der 17.000 danskere, der ikke kan gå på arbejde, fordi de har så voldsomme reaktioner på stress.

Alligevel valgte regeringen sidste år, at alle danskere skal arbejde mere! Derfor er store bededag ikke længere en helligdag, hvor danskerne havde mulighed for at slappe af, bruge tid sammen med familien eller hvad der nu kan hjælpe den enkelte ned i gear. Afskaffelsen af store bededag skulle kunne bidrage til at udvide arbejdsudbuddet med ca. 8.500 personer om året, men i SF tvivler vi på det.

For i SF mener vi, at vi skal gå en helt anden vej! Vi skal kigge på de 17.000, der er lagt ned af alt for højt arbejdspres, og så skal vi finde ud af, hvordan vi strukturerer et arbejdsmarked, som alle kan leve og trives i. Vi tror på, at vi ved at skabe mere fleksibilitet, rummelighed og ro på, kan undgå de alt for mange sygemeldinger. Og det er ekstremt vigtigt. For stress har ikke bare store konsekvenser for arbejdsmarkedet, de enkelte arbejdspladser, men kommer også med en høj menneskelig pris.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede i sidste uge Dansk Folkepartis forslag om, at store bededag fortsat skal være en fridag for skoleeleverne i Hvidovre Kommune. Og i SF er vi ikke i tvivl – Vi vil sende et signal til regeringen om, at de er på afveje. At udfordringen på manglende arbejdskraft ikke kan løses ved, at alle skal arbejde mere. Vi skal derimod sikre, at både børn og voksne er mindre syge på grund af deres arbejde eller deres skole.

Vi mener, at skoleeleverne får mere “ro på” ved, at der ligger en fridag op til en weekend, end at en i forvejen lang juleferie eller sommerferie bliver endnu længere. Derfor mener vi, at Store Bededag fortsat skal være en fridag på skolerne i Hvidovre.

Det vil naturligvis ikke være alle forældre, som kan tage fri, men daginstitutioner og SFO’er er åbne, ligesom på alle andre skolefridage og der ændres ikke på antallet af skoledag.

I SF håber vi, at regeringen vi lytte, ændre kursen og sætte tempoet ned!

Sara Benzon,

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, SF