EU OG KOMMUNAL-POLITIK

 EU OG KOMMUNAL-POLITIK

– det hænger også sammen, skriver MARIE-LOUISE JØRGENSEN:

LÆSERBREV: På søndag går vi til valg, for vi skal sammensætte et nyt Europa-Parlament. Og det kommer også til at have indflydelse på kommunalpolitikken i Hvidovre.

Derfor håber jeg, at så mange af Hvidovres borgere går ned og stemmer - uanset hvem I stemmer på. Jeg synes faktisk, at det er en samfundspligt at bruge sin stemmeret, hvis man har den. For det er ikke alle steder i verden, at man frit kan stemme.

Valget er vigtigt. For hvilken retning skal EU bevæge sig i?

Som SF’er deltager jeg selv aktivt i den Grønne gruppe (EPG) i EU, hvor jeg som kommunalpolitiker og Landsledelsesmedlem bidrager til politikudvikling. Og med min kommunale baggrund, ved jeg, hvordan beslutninger i Bruxelles også påvirker os i lille Hvidovre.

Det gælder f.eks udbygningen af vedvarende energi og energifællesskaber, som vi ser ved vores eget Energifællesskab Avedøre A.M.B.A. Det er netop er blevet oprettet ud fra et EU-direktiv. Det giver borgere og kommunen mulighed for at deltage aktivt i en klimavenlig omstilling af energiforsyningen og ses blandt andet ved solceller på facaden af bygningen Store Hus.

Vandrammedirektivet er en anden EU-vedtagelse, som er med til at beskytte vores grundvand i Hvidovre, så vi stadigvæk kan gå i køkkenet og tage et glas vand. Det kan man ikke alle steder.

En anden sag, som er vigtig for os i Hvidovre, er overdækning af Amagermotorvejen gerne med solceller, og det har EU også indflydelse på. For Europa-Kommissionens udspil har en grøn industriplan, som skal være med til at sikre, at EU bliver ved med at være et attraktivt sted for grønne virksomheder. Europa-Kommissionen foreslår at lempe de nuværende regler for statsstøtte, hvilket kan hjælpe med at få økonomi til at overdække motorvejen.

Derfor er det vigtigt, at du går ned og stemmer på søndag – god valgdag.

Marie-Louise Jørgensen

Gruppeformand, SF Hvidovre