EU-støttet fjernvarmeprojekt med succes

 EU-støttet fjernvarmeprojekt med succes

Støtten er anvendt til et projekt, hvor der skal findes energibesparelser i Avedøre Fjernvarmes forsyningsområde

Avedøre Fjernvarme har i perioden 1. december 2020 til 30. november 2023 modtaget støtte fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Støtten er anvendt til et projekt, hvor der skal findes energibesparelser i Avedøre Fjernvarmes forsyningsområde med fokus på et optimeret ledningssystem til alle selskabets fjernvarmeaftagere og på de interne forsyningsinstallationer i 2 store boligafdelinger i Avedøre Boligselskab, afdelingerne Nord og Syd. Projektet er afsluttet med succes.

Avedøre Fjernvarme er et forbrugerdrevet andelsselskab, der dækker Avedøre Stationsby, Avedørelejren, den gule bydel og Filmbyen. Selskabet udvider kraftigt i de kommende år mod Gartnerhaven, som er byudviklingsområdet mellem Byvej og Brostykkevej, og mod Avedøre landsby og nærliggende boligområder. De 2 største fjernvarmekunder er pt. de nævnte boligafdelinger.

EIB’s støtte er givet på betingelse af, at der bliver investeret for mere end 23 mio. euro (ca. 172 mio. kr.) i energibesparelser i projektperioden, og at der opnås energibesparelser efter projektperioden.

EIB’s støtte er brugt på teknisk rådgivning fra forskellige ingeniørfirmaer, og firmaerne har været med til at designe ledningsnet og konkrete initiativer for at opnå energibesparelserne.

Erik Christiansen, direktør for EBO Consult, der til daglig administrerer og driver Avedøre Fjernvarme, har været koordinator i projektperioden. Der har været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle bydele i fjernvarmeselskabets forsyningsområde – også de nye områder ved landsbyen.

- Vi har haft stort engagement fra de lokale borgere, repræsentanter fra boligselskab, uddannelsesinstitutioner og erhverv samt Hvidovre Kommune. I hele forløbet har styregruppen været omdrejningspunktet for alle initiativer, og der er løbende afrapporteret til og udviklet nye aktiviteter fra gruppen. Det er et forhold, som EIB har noteret med tilfredshed, fordi et lokalt engagement er et vigtigt udgangspunkt for iværksættelsen af aktiviteter, der skal fremme energibesparelser, siger Erik Christiansen.

Ved projektperiodens udløb er det konstateret, at der er investeret flere penge i energibesparelser end forventet, fordi de tekniske rådgivere har været gode til at finde løsningsmodeller for at iværksætte energibesparelser med korte tilbagebetalingsperioder. Hvis tilbagebetalingstiden for investeringer i energibesparelser er kort, så kommer gevinsten hurtigere fjernvarmeforbrugerne til gode. Selv om projektperioden netop er afsluttet, og det derfor er svært at konstatere årlige målbare resultater for indsatsen, ser det ud til, at de forventede energibesparelser bliver nået. Der er bl.a. installeret nye varmemålere i de 2 boligafdelinger, og det har først fra 1. januar 2024 været muligt at have et overblik over virkningerne af denne installation.

Som et andet eksempel på de mange initiativer er sænkningen af temperaturen i fjernvarmesystemet fra ca. 85-90 grader til ca. 65 grader. Det har været målet i hele projektperioden, at optimeringen af ledningsnettet med nye og bedre isolerede fjernvarmerør vil medføre væsentlige energibesparelser i hele fjernvarmesystemet. Desuden har de tekniske rådgivere fra start beregnet, at alene sænkningen af temperaturen i fjernvarmesystemet vil betyde en årlig besparelse på ca. 2.252 MWh, hvilket svarer til ca. 125 parcelhuses årlige forbrug af fjernvarme, når man tager udgangspunkt i Energistyrelsens tal for forbrug i et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh årligt. Med de tekniske beregninger i baghånden besluttede generalforsamlingen i Avedøre Fjernvarme for et år siden at sænke temperaturen i fjernvarmesystemet. Sænkningen af temperaturen sker med virkning fra 1. april 2024. Derfor er alle fjernvarmeaftagere i forsommeren 2023 informeret om temperatursænkningen og i de efterfølgende måneder er der holdt informationsmøder enten som borgermøder eller som individuelle møder med fjernvarmeaftagere.

- Det har været et meget stort arbejde at gennemføre informationskampagnen. Der har bl.a. været udvist interesse for at gennemføre fælles initiativer blandt fjernvarmegrupper, som f.eks. skal udskifte de interne fjernvarmeinstallationer for at få en bedre udnyttelse af den sænkede temperatur i ledningsnettet. Ved at være fælles om løsningerne omkring forbedring eller udskiftning af fjernvarmeinstallationerne, så regner man selvfølgelig med at opnå mængderabat. Vi er meget glade for, at fjernvarmeaftagere har reageret ved at være aktive omkring deres egen fremtidige varmeforsyning, oplyser Erik Christiansen og fortsætter;

- Vi forventer ikke, at sænkningen af temperaturen vil være mærkbar i løbet af det kommende ½ år, men når vintersæsonen 2024-25 banker på døren, så kan forbrugere med dårligt indregulerede fjernvarmeinstallationer eller installationer af ældre dato være påvirket mærkbart. Derfor opfordrer vi fortsat alle forbrugere til at få kontrolleret deres fjernvarmeinstallationer via en VVS’er, så man er sikker på, at man ikke får problemer i den kommende vinter. Det har vi opfordret til på de mange afholdte informationsmøder, men det kan ikke siges for tit...

Efter projektperiodens udløb har EIB meldt tilbage, at banken er meget tilfreds med opfyldelsen af de opstillede betingelser. Alle planlagte aktiviteter er afsluttet indenfor projektperioden, og der er investeret i energibesparelser, der opfylder bankens betingelser. Derfor ønsker banken, at Avedøre Fjernvarmes gennemførelse af projektet bliver et eksempel på ”best practice” i forbindelse med gennemførelse af lokale energibesparelser med støtte fra banken.

Foto: Erik Christiansen