Få tomme ældreboliger

 Få tomme ældreboliger

Antallet af tomme ældreboliger i Hvidovre minimeres ved at der gives kort frist for svar fra borgerne

Mens nogle kommuner i landet har mange ledige ældreboliger stående, ser situationen helt anderledes ud i Hvidovre. For tiden er der 73 borgere på venteliste til en ældrebolig og 7 boliger står tomme, men er i tilbud til de ventende borgere.

Hvidovre Avis har spurgt direktør for velfærdsområdet Tine Larting og chef for ældre- og handicapområdet, hvor stort et antal borgere der har søgt om en ældrebolig og hvor mange, der pt. venter på at få en bolig.

Hvor mange borgere har i henholdsvis 2022 og 2023 søgt om at få en ældrebolig?

- 2022: 34 borgere, som bor i Hvidovre har søgt en ældrebolig i 2022. 2023: 12 borgere, som bor i Hvidovre har søgt en ældrebolig i 2023. Der kan være udenbys borgere, som har søgt en ældrebolig, men som ikke fremgår af disse tal, det er ikke muligt at kontrollere data pt., svarer direktør for ældreområdet Tine Larting og chef for ældre- og handicapområdet Mette Odgaard Holck.

Hvor mange borgere har i henholdsvis 2022 og 2023 fået en ældrebolig?

- 2022: 61 borgere. 2023: 26 borgere, lyder svaret fra de to chefer.

På Hvidovre Kommunes hjemmeside står der, at der findes følgende ældre- og handicapboliger i Hvidovre:

24 boliger i Sønderkærhave på Hvidovregade, samt 48 ældre-egnede boliger (De 48 boliger anvendes til andre borgere, fordi de har trapper og er derfor ikke anvendelige for borgere, som fx er gangbesværet.)

11 boliger i Avedøre Stationsby, Bymuren

10 boliger på Claus Petersens Allé

5 boliger, heraf 2 stk. 1-værelses, i Spurvegården

24 boliger på Vojensvej

30 boliger, heraf 4 stk. 3-værelses, på Tavlekærsvej

64 boliger, heraf 10 stk. 3-værelses i Lille Friheden

16 boliger i Baunevangen på M. Bechs Allé

24 boliger på Hvidovrevej 336

Er det korrekt, at der samlet findes 208 ældre- og handicapboliger i Hvidovre?

- Ja, der er 208 ældre- og handicapboliger – dette tal er uden de 48 boliger, som ikke er egnede til ældre som fx er gangbesværede pga. trapper, lyder svare fra Tine Larting og Mette Odgaard Holck.

Hvor mange af boligerne står pt. tomme?

- Aktuelt d.d. har vi 7 ældre- og handicapboliger, som er i tilbud til borgere på ventelisten. Der er pt 73 borgere på venteliste til en ældrebolig, siger Tine Larting og Mette Odgaard Holck og uddyber:

- Borgerne har tre hverdage til at acceptere tilbuddet. Hvis en borger afviser et tilbud om en ældre- og handicapbolig to gange, bliver borgeren revisiteret. Det betyder, at visitationen igen vurderer, om de fortsat har et behov for en ældre- og handicapbolig, siger Tine Larting og Mette Odgaard Holck.

De tilføjer, at denne praksis hænger sammen med “at sikre, at det er de borgere, som har behov for en ældre- og handicapbolig, som får sådan en bolig”.

- Den skal samtidig minimere tomgang i boligerne. Tomgangen opstår, når et tilbud om en bolig skal sendes ud til mange borgere, som hver især har tre hverdage til at acceptere tilbuddet. Der er fx nogle af de aktuelle syv ledige boliger, som er sendt ud som tilbud til i alt seks forskellige borgere, slutter Tine Larting og Mette Odgaard Holck.

Foto: Tine Larting

 

red