FACILITETER I DAG SOM FOR OVER 40 ÅR SIDEN

FACILITETER I DAG SOM FOR OVER 40 ÅR SIDEN

Idrætten fortjener en klar og prioriteret facilitetsstrategi: Vi har en unik chance! Lad os arbejde sammen med en fremtid med moderne idrætsfaciliteter, skriver CARSTEN PROVSTGAARD, fmd. for Idrætsrådet i Hvidovre:

LÆSERBREV: De seneste ugers debat om Hvidovre Stadion har klart vist behovet for en tydelig og prioriteret facilitetsstrategi i Hvidovre Kommune. Udvikling, opførelse og optimering af idrætsfaciliteter er ofte blevet nedprioriteret, hvilket historisk set har resulteret i utallige udsættelser af idrætsprojekter, når midlerne skulle findes i kommunens budget. Tag for eksempel kunstgræsbanerne, der har været på budgettet i lang tid, men gentagne gange er blevet udskudt. I øjeblikket må 4000 små og store fodboldspillere i Hvidovre dele tre baner om vinteren. Eller indendørsidrætter der oplever begrænsninger i forhold til halkapaciteten, på trods af at der har været ventelister til ungdomsholdene i mange år. Her er de planlagte skolehaller også blevet udskudt.

Hvis vi ønsker at leve op til Hvidovre Kommunes vision om at være børnenes og familiernes by, i tråd med kultur- og fritidspolitikken, bør det også være muligt for børn og forældre at dyrke idræt i moderne faciliteter. Mange af faciliteterne i Hvidovre er stadig i samme stand som for over 40 år siden. Børn og forældre forventer moderne faciliteter til deres idrætsaktiviteter, der kan imødekomme nutidens krav og gøre idrætten attraktiv og inspirerende. Det er afgørende for at fremme sundhed og trivsel i vores samfund.

Derfor er det på tide, at politikerne, forvaltningen, foreningerne og idrætsrådet går sammen om at sætte retningen og udarbejde en strategi med fælles prioriteringer. Vi må arbejde mod et fælles mål om at skabe moderne idrætsfaciliteter, både ved at opføre nye og ved at opgradere de eksisterende, så de kan imødekomme behovene i vores samfund. Selvfølgelig kan vi ikke forvente, at alt kan realiseres på én gang, men vi bør overveje mulighederne for samarbejde med private aktører og sponsorer. Dette kan sikre tilstrækkelig finansiering og accelerere processen med at opgradere vores idrætsfaciliteter.

Vi har en unik chance for at gøre Hvidovre til et sted, hvor idrætten trives og bidrager til sundhed og trivsel for alle. Lad os tage denne diskussion og arbejde sammen mod en fremtid med moderne idrætsfaciliteter, der vil gøre vores kommune til en endnu bedre hjemsted for idræt og fritid.

Med venlig hilsen

Carsten Provstgaard

Formand for Idrætsrådet i Hvidovre