Færdselssikkerhed eller chikane

Færdselssikkerhed eller chikane

Vi får parkeringsafgifter når vi afleverer eller henter vores børn i institutionen, skriver NIKLAS D. OLESEN:

LÆSERBREV: Ved Byvej 248 findes der tre store daginstitutioner, Manegen, Humlebien og Tumlehuset, som ifølge de nyeste tilsynsrapporter, tilsammen har ca. 300 børn indskrevet. Man kan altså levende forstille sig, at der er en strøm af trafik til og fra disse institutioner, som omfatter ladcykler, klapvogne og naturligvis en væsentlig mængde af biler.

Den trafikale situation omkring institutionerne, har kommunen søgt at imødekomme ved at indskrænke parkeringsarealerne væsentligt, opsætte pullerter og intensivere parkeringskontrollen på området, således at man i spidsbelastningsperioderne, kan møde hele korps af kontrollanter.

Problemet startede, da man for nogle år siden nedlagde ca. 20 parkeringspladser og efterfølgende konverterede 6-8 almindelige parkeringspladser til 4 parallelparkeringspladser. Herefter er der samlet 36 parkeringspladser på området, som skal sikre parkering til personale, besøgende og ikke mindste forældre der skal aflevere og hente deres børn.

De nedlagte parkeringspladser medførte naturligvis, at parkering måtte ske ved kantsten og på tilstødende græsarealer, hvilket snart blev forhindret ved opsætning af pullerter.

Senest har man inddraget 6 af de 36 parkeringspladser til elbilparkering med ladestander. Hvilket har medført, at man som jeg, i benzinbil, kan komme til en parkeringsplads uden mulighed for at parkere, da der alene henstår 6 tomme elbilparkeringspladser – hvilket i øvrige også ofte er tilfældet på Avedøre Station.

Samtidig med denne seneste indskrænkning af parkeringsarealet, har kommunen intensiveret parkeringskontrollen, således at der alene i september og den første del af oktober er udskrevet 21 parkeringsafgifter på området. Parkeringsafgifter der udstedes til forældre der må stille deres bil hvor den er til mindste mulig gene, for at kunne aflevere deres børn, ligesom de udstedes til det personale, som hver dag går på arbejde for at passe på vores børn og sikre at de får en god dag.

Når kommunen udsteder parkeringsafgifter, sker det med hjemmel i færdselsloven. Færdselsloven som vi kender den i dag, stammer fra 1975, og af bemærkningerne til denne sammenholdt med lovens grundregler, kan man udlede at lovens formål er at sikre færdselssikkerheden. Det er naturligvis ganske problematisk, hvis kommunen finder at der er problemer med færdselssikkerheden omkring de kommunale dagtilbud. Endnu mere problematisk er det vel, at kommunen har skabt et færdselsmæssigt kaos gennem vedvarende indskrænkelser, som kommunen nu ser sig nødsaget til at løse ved hjælp af bødeblokken.

Kommunen burde i stedet have løst problemet, ved at rette ind efter bestemmelserne i Lokalplan nr. 418, og ”etablere[r] det til de enkelte virksomheder nødvendige antal parkeringspladser til personaleparkering og gæsteparkering”. Dette har man med al tydelighed ikke kunne imødekomme, henset til mængden af parkeringsafgifter der udstedes.

Om den intensiverede parkeringskontrol, skal anses for et quick-fix af en forfejlet afvikling af parkeringspladser eller om det i færdselslovens ånd skal virke til at sikre færdselssikkerheden, må der være nogen kloge hovedet hos kommunens vejmyndighed der kan besvare. Sikkert og vist er det dog, at det i dagligdagen opfattes som chikane, at arealdisponeringen er i strid med lokalplanen og at der på Byvej 248, findes et lille guldæg, som kan spytte i den ellers ikke så slunkne statskasse, hvor indtægterne fra parkeringsafgifter i sidste instans ender.

Niklas D. Olesen

nado@nado.dk

Foto: Skal man aflevere sit barn i bl.a. Tumlehuset er der ingen lovlige parkeringsmuligheder, skriver Niklas Olesen. (Arkiv foto)