Færre af Hvidovres unge har søgt en erhvervs-uddannelse

 Færre af Hvidovres unge har søgt en erhvervs-uddannelse

Færre af Hvidovres unge har i år valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i forhold til sidste år. Det viser de nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Sidste år søgte 23,3 procent af Hvidovres unge en erhvervsuddannelse, mens tallet i år er faldet til 17,6 procent. Det lægger sig op ad tendensen i de øvrige Vestegnskommuner, ligesom søgningen også er faldet på landsplan.

- Der er ingen tvivl om, at vi har brug for dygtige unge faglærte, så de nye tal vækker da bekymring. I Hvidovre arbejder vi med at øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge, og trods tilbagegangen i søgningen i år har vi set en svag stigning over de seneste år. Derfor fortsætter vi selvfølgelig indsatsen i de kommende år, for det er simpelthen så vigtigt, at flere af vores unge mennesker får øjnene op for de mange muligheder, en erhvervsuddannelse kan føre til, siger borgmester Anders Wolf Andresen

De unges søgning til erhvervsuddannelser svinger da også historisk fra år til år. Sidste år var Hvidovre den kommune i landet, der oplevede den største stigning i antallet af unge, der søgte en erhvervsuddannelse som førsteprioritet efter 9. eller 10. klasse, hvilket indbragte kommunen Børne- og Undervisningsministeriets ’Ørnepris’.

Indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse sker i et samarbejde mellem lærere og uddannelsesvejledere, den kommunale ungeindsats, Erhvervsteamet, det lokale erhvervsliv – og de unge selv og deres forældre.

- Hvidovre er en stærk erhvervskommune med mange arbejdspladser, og der er hele tiden brug for faglærte medarbejdere. Hvis vores lokale virksomheder ikke kan få det, så bliver det et problem for os alle sammen, da vi så skal lede langt for at finde en tømrer eller elektriker. Vi har også brug for dygtige faglærte for at komme i mål med den grønne omstilling, så vi har en fælles opgave med at inspirere flere af vores unge til at vælge den erhvervsfaglige vej efter folkeskolen, siger Anders Wolf Andresen.

I Hvidovre Kommune får alle elever en individuel vejledningssamtale med en uddannelsesvejleder, og erhvervspraktik er en fastlagt del af udskolingsforløbet. Der er et samarbejde med det tekniske erhvervsskolecenter TEC om valgfag i 7.-8. klasse, og på nogle skoler er lokale virksomheder involveret, når 9. klasserne arbejder med deres projektopgave. I 2022 blev der også ansat en erhvervsplaymaker, der skal styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og det lokale erhvervsliv.

Desuden har kommunen siden 2015 hvert år inviteret udskolingselever, deres forældre og lokale virksomheder til at møde hinanden på messen ”Mød en virksomhed”, hvor de unge har kunnet opleve hvor mange forskellige jobmuligheder, der er, hvis man tager en erhvervsfaglig uddannelse. I 2021 holdt kommunen også for første gang en uddannelsesaften på TEC for elever og forældre.

FAKTA

- I 2023 søgte 20,4 % af Hvidovres unge i 10. klasse en erhvervsuddannelse - I 2022 var tallet 30,7%

- I 2023 søgte 15,0 % af Hvidovres 9. klasseelever en erhvervsuddannelse - I 2022 var tallet 18,4%

- Så mange Hvidovre-unge har søgt en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse de seneste år:

2019 – 16,5%

2020 – 20,1%

2021 – 16,4%

2022 – 23,3

2023 – 17,6%