Færre justeringer i Hvidovres skoledistrikter

Færre justeringer i Hvidovres skoledistrikter

Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) har lyttet til høringssvar og sidste uges borgermøder, men formanden for BUU forventer, at der kan komme flere ændringer de kommende år

Færre justeringer

Børne- og Uddannelsesudvalget lægger op til færre ændringer af skoledistrikter, end der var lagt op til. Det betyder bl.a., at der ikke som skitseret bliver lavet en distriktsændring, der flytter elever fra Dansborgskolen til Engstrandskolen fra næste skoleår. Der bliver heller ikke flyttet elever fra Frydenhøjskolens distrikt til Engstrandskolens distrikt ved næste skolestart.

– Vi har i udvalget, efter at have læst høringssvarene og lyttet på sidste uges borgermøder, ønsket at sikre at skolernes kapacitet bliver benyttet optimalt. Det betyder, at vi i fællesskab har fundet nogle løsninger, hvor vi ikke flytter børn, hvis der er kapacitet i distriktet på indskrivningstidspunktet, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon.

To af de fire planlagte ændringer af skoledistrikter, nemlig en ændring af Gungehusskolens distrikt, hvor der flyttes et antal børn til skolestart på Præstemoseskolen til næste skoleår – og en ændring af Langhøjskolens distrikt, hvor der flyttes et antal børn til skolestart på Engstrandskolen næste år, bliver gennemført, besluttede et flertal i børne- og undervisningsudvalget at anbefale.

Andre løsninger

De to distriktsændringer for Dansborg og Frydenhøjskolen er der fundet andre løsninger på. For Dansborgskolens vedkommende er det besluttet, at kommunens administration får bemyndigelse til at udligne elevtallet imellem Risbjergskolen og Dansborgskolen, så de to skoler tilsammen får højst seks nye 0. klasser til næste sommer. Det aftalte klasseloft på 26 elever per klasse, vil kunne fraviges, så der kan starte op til 28 elever i de nye klasser på de to skoler i 2024. Viser det sig, at der er flere børn på de to skoler, end den maksimale aftalte kapacitet, skal sagen behandles igen politisk.

For Frydenhøjskolen ændres der på distriktet, så Mellemvangsvej og en del af Avedøre Stationsby flyttes til Avedøre Skole. Og så får administrationen bemyndigelse til at udligne elevtallet mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole til næste skoleår, så de to skoler tilsammen højst får syv nye klasser. Hvis der bliver et fjerde spor på én af de to skoler, skal det placeres på Avedøre Skole.

– Jeg er rigtig glad for, at vi har haft en god og konstruktiv debat i udvalget og har fundet frem til nogle gode løsninger, der både imødekommer, de høringssvar vi har fået og samtidig sikrer nogle helt nødvendige distriktsændringer, så vi også fremover har bæredygtige skoler i forhold til fx økonomi og elevtal, og på den måde kan tilbyde alle kommunens elever et skoletilbud med god læring og trivsel, siger Sara Benzon, der tilføjer, at hun forventer, at der skal tages politisk stilling til skoledistrikter og eventuelle ændringer også i de kommende år.

Forslaget om at afdække muligheden for en flytning af K-klasserne fra Frydenhøjskolen blev også drøftet i udvalget, der lyttede til høringssvarene og valgte ikke at arbejde videre med det forslag. Kommunalbestyrelsen behandler sagen om skoledistrikter på sit møde den 29. august, hvor den endelige beslutning ventes truffet.

Foto: Et glimt fra et af sidste uges borgermøder på Engstrandskolen.