Familiens valg!

 Familiens valg!

Synd at Socialdemokratiet og Enhedslisten ikke engang vil undersøge mulighederne for tilskud til hjemmepasning, skriver TINA CARTEY HANSEN:

LÆSERBREV: Familien valg! Det er holdningen i Det Konservative Folkeparti, da vores forslag om at undersøge tilskud til hjemmepasning af egne børn, blev diskuteret i kommunalbestyrelsen.

Derimod meldte især Socialdemokratiet, men også Enhedslisten, klart ud, at kommunen skal bestemme, hvordan dine børn skal passes. Som om vores børn er kommunens og ikke familiernes. De to partier vil nemlig ikke engang gå med til at UNDERSØGE mulighederne for tilskud til hjemmepasning.

Resten af kommunalbestyrelsen var mere pragmatiske og ytrede visse forbehold, men så ligesom vi, også mulighederne i forslaget og var derfor med på at undersøge sagen nærmere. Vi bliver nemlig ofte spurgt af borgerne, hvorfor Hvidovre ikke yder tilskud til hjemmepasning af egne børn, ligesom de gør i 82 andre kommuner. Det forstår vi ærlig talt heller ikke.

Én familie trives ved, at børnene går i vuggestue, andre er mere trygge ved en dagplejer og andre igen har et ønske om at gå lidt længere hjemme i barnets første år. Det er ikke op til os i kommunalbestyrelsen at bestemme, hvad der er det bedste for de enkelte familier, men vi kan sikre valgmuligheder. Så vi lever op til vores vision om at være børnenes og familiernes by!

Vi er opmærksomme på, at der kan være skepsis over for utilsigtede følgevirkninger af forslaget. Det har vi også drøftet, men vi oplever, at de er dækket godt ind i dagtilbudsloven. Her er nemlig bl.a. krav om at tilskudsmodtagere ikke har nogen anden indkomst, mens tilskud modtages, og at man har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksprogede kompetencer.

Længden af tilskudsperioden kan vi også selv bestemme inden for en ramme fra minimum 8 uger til maksimum 1 år. Vi taler altså ikke om, at nogen på denne måde kommer til at stå udenfor arbejdsmarkedet i hele barnets skoletid, som Socialdemokratiets medlemmer næsten fik det til at lyde som om. Jeg oplevede deres argumenter som en forlænget arm af statsministerens krav om, at alle skal arbejde mere. En opfordring, der går stik imod det mange ønsker - nemlig mere tid til familie- og fritidsliv.

Som konservative er vi opmærksomme på, at vores forslag skal hænge sammen økonomisk. I denne sag mødes vi dog af modstridende forklaringer, fra at kommunekassen bliver belastet voldsomt af dette forslag, til at vi fra andre kommuner hører, at det ikke belaster kommunens økonomi. Hvad er sandt? Det får vi heldigvis et bud på, når administrationen nu skal arbejde aktivt med området og kan samle erfaring fra de kommuner, herunder også mange socialdemokratisk ledede, der har en ordning om tilskud til hjemmepasning af egne børn, som flere efter sigende er glade for.

Vi glæder os til de videre drøftelser og arbejder fortsat for flere valgmuligheder for familierne i Hvidovre!

 

Tina Cartey Hansen, på vegne af den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen