Farvel til sognepræst

Farvel til sognepræst

Afskedsreception for Lene Skovmark Kofoed på søndag

Påskedag, på søndag den 31. marts, tager sognepræst Lene Skovmark Kofoed afsked med Strandmarkskirken, hvor hun har haft sit virke i seks år.

Da Lene har valgt at opsige sin stilling, inviterer Menighedsrådet til afskedsreception, hvor alle er velkomne til at deltage og takke Lene for hendes store arbejde i Strandmarkskirken. Man starter med gudstjeneste kl. 10.00 ved Lene.

– Det er med stort vemod, at jeg stopper som præst i Strandmarkskirken per 1. april. Som mange af jer ved, har jeg gang i mange ting ved siden af. Jeg er især optaget af at formidle Bibelens fortællinger på en livsnær måde til mennesker, der ikke har deres gang i kirken – i foreninger, på aftenskoler og fremover forhåbentlig også i erhvervslivet. Jeg har indset, at det er en stor opgave, som kræver al min tid. Min sidste gudstjeneste bliver påskedag og for mig har det den betydning, at jeg ikke går alene, men at jeg følger den opstandne Jesus ud på ”gader og stræder” med budskabet om Guds nåde, kærlighed og nærvær. Jeg vil udtrykke en stor tak til jer alle for det gode samarbejde gennem de knap seks år, jeg har været ansat. Det har på mange måder været lærerigt og givet mig en god erfaring og ballast, som jeg bærer med mig. Jeg vil komme på besøg ind imellem, fortæller Lene Skovmark Kofoed.

Menighedsrådet håber, at mange møder op for at ønske Lene god vind i hendes nye virke.