FGU-elever: - Skolen passer til os - vi skal ikke passe til den

FGU-elever: - Skolen passer til os - vi skal ikke passe til den

Statsminister Mette Frederiksen besøgte torsdag FGU i Avedørelejren - besøget kom i forlængelse af aftalen om finansloven, hvor FGU-institutionerne i Danmark i 2023 modtager 167 mio. kr. i særtilskud

Eleverne oplever, at FGU giver dem fællesskab og et tilpasset skoleforløb; direktøren for skolen er ikke i tvivl om, at FGU virker, og Statsminister Mette Frederiksen blev bestyrket i, at trivsel er afgørende for, at unge gennemfører deres skolegang og ungdomsuddannelser.

Det var nogle af pointerne, der blev fremhævet, da statsminister Mette Frederiksen torsdag lagde vejen forbi FGU i Avedørelejren i Hvidovre, hvor hun fik en længere rundtur på skolen og talte med en del af skolens elever.

Det bedste?

Hvad er det bedste ved at være her, spurgte statsministeren flere af eleverne, og stort set alle understregede fællesskabet, og at de opfatter FGU som et tilbud, der er tilpasset dem og ikke omvendt.

- Det har hjulpet mig rigtig meget at være her, og det har gjort mig klar til eksamen. Her tager man udgangspunkt i eleven, og man lytter til de unge, hvor man i kommuneskolen presser de unge, sagde Christoffer Larsen, der ud over at være elev på skolen desuden er elevrådsformand og medlem af skolens bestyrelse.

Christoffer Larsen var dog ikke den eneste elev, der understregede, at skolen tager udgangspunkt i eleverne. Fra rundturen i de forskellige værksteder lød budskabet næsten identisk, at fællesskabet og fokus på eleven frem for forløbet er karakteristisk for skolen.

Lykkes BIG TIME

Skolens direktør Hanne Fischer er da heller ikke i tvivl om, at FGU er et tilbud, der fungerer rigtig godt.

- Jeg har været med helt fra august 2019, og jeg synes at vi er lykkedes big time. Tre ud af fire kommer i job efter de har været på FGU. Det er fordi, vi kobler teori med praktik. Her kan eleverne sanse, føle og mærke, hvad der motiverer dem, og vi skaber så motivationen, der understøtter dem, fortalte Hanne Fischer.

På rundturen til skolens mange værksteder mødte statsministeren da også elever, der hver især kunne fortælle, at FGU havde været godt for dem. Og i skolens kantine, Messen i Avedørelejren, kunne endnu flere elever gentage budskabet.

- Det bedste ved FGU er, at skolen passer til os - vi skal ikke passe til skolen. Og så er fællesskabet godt. det har givet mig lyst til at være i skole og lære, fortalte en elev, der gerne vil være skuespiller.

Hvidovre Avis spurgte statsministeren, hvad hun kunne tage med sig fra besøget på FGU

- Rigtig mange af de unge, der kommer her, har masser af drømme og ambitioner. De er søde, kloge, dygtige og energiske, men der er noget, der har spændt ben for dem undervejs, og derfor bliver vi også nødt til at kigge på vores grundskoler, vores folkeskoler. Det flere af dem siger er, at hvis man kan få lov til at lære matematik praktisk, altså med udgangspunkt i virkeligheden i stedet for på skolebænken, så er der mange, der godt kan finde ud af matematik. Det ville jeg jo ønske, at man havde fundet ud af, da de gik i Folkeskolen, sagde Mette Frederiksen til Hvidovre Avis og tilføjede:

- FGU er stadig en meget ny uddannelse, men jeg har stor tiltro til den. Man kan også høre på de unge, at mange har haft en usikkerhed om, hvad er det for en uddannelse de gerne vil have, og på hvad de kan. Og hvis ikke man har bestået dansk i 9. eller 10. klasse, kan det være svært. Her (på FGU, red.) er der både noget afklaring, man får lov til at prøve nogle forskellige ting. Det er tydeligt, at der også kommer noget mere selvværd og selvtillid ind i de unge, og så kommer der noget afklaring i forhold til, hvad det er for en uddannelse, man gerne vil ind på. Så jeg tror meget på FGU, men er selvfølgelig også optaget af, hvordan vi kan gøre den bedre, sagde Statsminister Mette Frederiksen til Hvidovre Avis.

42.000 unge i Danmark er hverken i uddannelse eller job. Det problem har regeringen sat på den uddannelsespolitiske dagsorden.

- Det er først og fremmest vigtigt for regeringen, at den forberedende grunduddannelse (FGU) bliver en succes, fremgår det af en pressemeddelelse, som statsministeriet sendte ud forud for statsministeren besøg i Hvidovre.

Finansloven 2023, der netop er blevet indgået:

Konkret videreføres Aftale om løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 fra oktober 2022 med 260,5 millioner kroner i 2023, 210 millioner kroner i 2024 og 190 millioner kroner årligt i 2025 og frem til et løft af FGU, VEU samt ungdomsuddannelser i udkantsområder. Med videreførelsen vil FGU-institutionerne modtage 167 millioner kroner i særtilskud i 2023.