FIRE-DAGES ARBEJDSUGE SKAL NU UNDERSØGES

FIRE-DAGES ARBEJDSUGE SKAL NU UNDERSØGES

MARIE-LOUISE JØRGENSEN om SF's medlemsforslag:

LÆSERBREV: Vi ser en national udvikling, som peger på, at medarbejderne har forskellige ønsker til deres arbejdsliv, da livs- og familieformer ændrer sig, og der skal vi som arbejdsplads følge med tiden, hvor det er muligt. Derfor stillede SF ved sidste kommunalbestyrelsesmøde et medlemsforslag om, at der indføres en forsøgsordning med fire-dages arbejdsuge, hvor medarbejdere frivilligt kan arbejde fire dage i stedet for fem, men på samme ugentlige arbejdstid.

En forsøgsordning skal udarbejdes med inspiration og erfaringer fra andre kommuner. Den konkrete udformning og udbredelse af forsøget besluttes i økonomiudvalget.

Vi ønsker, at Hvidovre Kommune skal være en fleksibel arbejdsplads, som følger med den udvikling vi ser på arbejdsmarkedet, nemlig mere fleksible arbejdsforhold. Set ud fra en rekrutteringsmæssig vinkel, vil det også kunne tiltrække nye medarbejdere. Man har set gode erfaringer indenfor pleje- og det pædagogiske område.

SF ønsker, at vi kommunalt skal se fordomsfrit og åbent på, om en fire-dages arbejdsuge kan være attraktivt at arbejde videre med i kommunen og vi er glade for at en enig kommunalbestyrelse sendte forslaget til økonomiudvalget for at se nærmere på en model.

Marie-Louise Jørgensen

SF