Fjernvarmearbejder ved Tårnfalkevej

Fjernvarmearbejder ved Tårnfalkevej

En kommentar fra Hvidovre Fjernvarmeselskaber

I Hvidovre Avis var der i sidste uge et læserindlæg fra en gruppe borgere om fjernvarmearbejderne ved Tårnfalkevej, og indlægget medførte, at fjernvarmeselskaberne i Hvidovre fik en række henvendelser om dette.

- Vi skal blot henlede opmærksomheden på, at det er VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), der udfører arbejder på det overordnede transmissionsnet for fjernvarme”, siger formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab Anders Liltorp, og fortsætter ”Jordarbejder har altid en række konsekvenser for naboer, der bliver direkte berørt, og det er aldrig behageligt, at vejene bliver påvirket i væsentlig grad.”

- Denne gang er det altså ikke fjernvarmeselskaberne i Hvidovre, der arbejder, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har fire projektforslag om udbygning af fjernvarmen i Hvidovre til behandling af Hvidovre Kommune. Derfor vil vi også snart begynde fjernvarmearbejderne, hvis de bliver godkendt af kommunalbestyrelsen. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at informere grundigt om konsekvenserne forud for arbejderne, understreger Anders Liltorp.

Info til borgerne?

Anlægsarbejdernes tilrettelæggelse sker normalt i et samarbejde mellem bygherren, entreprenører og Hvidovre Kommune.

-Jeg er overbevist om, at VEKS og Hvidovre Kommune også har samarbejdet om perioden med anlægsarbejder, ligesom vi gør i Hvidovre Fjernvarmeselskab. Som opfølgning på indlægget i Hvidovre Avis, kan det være, der lige skal tjekkes efter, hvordan man har informeret borgerne, så de har kunnet tage deres forbeholdsregler om trafikken, der hvor de bor, slutter Anders Liltorp.