Fjernvarmen er på vej

Fjernvarmen er på vej

Hvidovre Fjernvarmeselskab med status på fjernvarmeudbygningen i Hvidovre

– Vi kan med glæde fortælle, at vi kan tilbyde fjernvarme i starten af 2024 til de første områder, der er fastsat i udbygningsplanen*, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter; – det gælder områderne, der hedder Rebæk Nord & Nord for jernbanen, Avedøre Landsby, Rebæk Syd og Præstemosen*.

Energikrisen har skabt forsinkelser i udbygningsplanen

– Vi har i den seneste tid arbejdet benhårdt på områderne Nord for jernbanen, Rebæk Nord og Avedøre Landsby. Områderne adskiller sig fra resten af Hvidovre, da vi har arbejdet på at forsyne områderne via en ø-løsningsmodel, hvor der forsynes med fjernvarme fra en lokal produktion, f.eks. en stor varmepumpe, solceller osv. Da vi startede med projekterne i slutningen af 2020, var ø-løsningsmodellen den løsning, der var mulig, hvis fjernvarmeudbygningen skulle blive en realitet, men undervejs i forløbet er vi stødt på flere udfordringer. Den største har været energikrisen, der satte turbo under fjernvarmekonverteringerne i hele Danmark. Det resulterede i en glohed fjernvarmesektor, hvor manglen på entreprenører, der kunne udføre fjernvarmeentrepriser, blev et faktum. Manglen på mandskab var også et problem hos de tekniske rådgivere, der udarbejder projektforslag. Derudover resulterede energikrisen i, at priserne steg og leverancer på materiale både hvad angår fjernvarmerør, fjernvarmeunits, mm. blev forsinket. Eftervirkningerne fra energikrisen er stadig til at føle på, og vi mærker derfor stadig en mærkbar stigning i anlægspriserne, og en mangel på mandskab, der kan udføre fjernvarmerelateret opgaver. Vi har derfor undervejs måtte sadle om og finde nye løsninger, så udbygningsprojekterne stadig kan blive en realitet, og det er nu lykkedes, fortæller Anders Liltorp, og fortsætter;

– Alt i alt betyder det, at Nord for jernbanen og Rebæk Nord ikke længere bliver et ø-projekt, men forsynet med fjernvarme fra VEKS, der er et kommunalt ejet transmissionsselskab. Avedøre Landsby forventer vi stadig bliver et ø-projekt. Vi afventer dog stadig de sidste priser på projektet, der kommer i slutningen af december. Derudover betyder det, at vi ændrer årstallene i udbygningsplanen for områderne Rebæk Nord & Nord for jernbanen og Avedøre Landsby til 2024. Vi forventer ikke, at forsinkelserne vil påvirke udbygningen af fjernvarme i de resterende områder, og derfor forventer vi at overholde udbygningsplanen.

Informationskampagner i 2024

– Hvis alt går efter planen, så forventer vi at kunne opstarte informationskampagner op for Rebæk Nord & Nord for jernbanen, Avedøre Landsby, Rebæk Syd & Præstemosen i begyndelsen af 2024. Under informationskampagnerne melder vi ud, hvordan man kan få installeret fjernvarme og til hvilken pris. Der vil blive uddelt informationer og afholdt informationsmøde. For alle områder gælder det dog, at de sidste brikker skal falde på plads inden, at vi kan begynde at melde en pris ud. I alle de nævnte områder gælder det, at vi er i gang med at forhandle de sidste priser på plads, så vi kan tilbyde fjernvarme til en fordelagtig pris. Informationer om fjernvarmeudbygningen i de nævnte områder findes på vores hjemmeside, hvor der er oprettet en side for 1) Nord for jernbanen og Rebæk Nord, 2) Avedøre Landsby og 3) Rebæk Syd og Præstemosen. Under hver side er det muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev. På den måde får man områdespecifikke nyheder en gang om måneden i sin mailboks, og derfor er det anbefalelsesværdigt at tilmelde sig nyhedsbrevet, afslutter Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab.

 

 

*Udbygningsplanen findes også på www.hvidovrefjernvarme.dk

*Er du i tvivl om, hvilket område, som du tilhører, så gå ind på www.hvidovrefjernvarme.dk, og indtast din adresse.