Fjernvarmen kommer også til Avedøre Landsby

Fjernvarmen kommer også til Avedøre Landsby

– herunder Vedbyholm, Nørbyholm og Strøbyholm, oplyser Hvidovre Fjernvarmeselskab

– Nu kan borgerne i Avedøre Landsby og de tilhørende områder også se frem til at få et tilbud på en fjernvarmeinstallation. I maj måned opstarter vi nemlig informationskampagnen i områderne, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter;

– Som vi har skrevet om et par gange, har projektet været igennem diverse bump og kommunale godkendelsesprocesser, der har resulteret i en længere ventetid på fjernvarme. Vi afventer stadig en kommunal afklaring, der vedrører lejeforhold. Til trods for dette, har vi i bestyrelsen besluttet at sætte gang i informationskampagnen for områderne. På den måde kan vi være klar til at sætte i gang, når vi har en endelig afklaring fra Hvidovre Kommune.

Adskiller sig fra resten af Hvidovre

– Avedøre Landsby, herunder Vedbyholm, Nørbyholm og Strøbyholm, er jo et område, der forsyningsmæssigt kommer til at adskille sig fra resten af Hvidovre. I modsætning til resten af Hvidovre, vil fjernvarmeproduktionen foregå lokalt ved Avedøre Landsby, hvor der vil blive opsat et mindre fjernvarmeproduktionsanlæg. Fjernvarmeproduktionsanlægget ved Avedøre Landsby vil producere lavtemperaturfjernvarme, hvor temperaturen i fjernvarmevandet vil være omkring 45 grader, hvilket er ca. 50 % lavere sammenlignet med resten af fjernvarmen i Hvidovre. Den lave temperatur i fjernvarmevandet betyder, at der spares på energien og omkostningerne ved at producere varmen. Derudover adskiller Avedøre Landsby, herunder Vedbyholm, Nørbyholm og Strøbyholm, sig også på selve fjernvarmeinstallationen. Borgerne i områderne vil blive tilbudt et helt særlig fjernvarmeanlæg, som kan hæve temperaturen. På den måde sikres, at borgerne ikke behøver at ændre på deres interne installationer, dvs. radiatorer, for at kunne opvarme deres huse med lavtemperatur fjernvarme, fortæller Anders Liltorp.

Én installationsmulighed

- Fordi der arbejdes med ny og innovativ teknologi, har vi i bestyrelsen besluttet kun at tilbyde den løsning, som vi kalder for All-Inclusive modellen i forbindelse med installationen af fjernvarme. Ved All-Inclusive modellen sørger vi for selve fjernvarmeinstallationen, og for den efterfølgende service og reparation. I denne model vil der også blive installeret et nyt fjernvarmeanlæg, når det gamle er udtjent. På den måde mindsker vi eventuelle risici for borgerne, og samtidig gør vi det så nemt og enkelt, som muligt at have fjernvarme. Men for at fjernvarmen overhovedet kan udbygges til området, skal 70 % have sagt ja til fjernvarme ved at underskrive en fjernvarmekontrakt senest den 31. august 2024, fortæller Anders Liltorp.

– Den 13. juni kl. 19-21 afholder vi et informationsmøde for Avedøre Landsby, herunder Vedbyholm, Nørbyholm og Strøbyholm, på Hvidovre Gymnasium. I forbindelse med tilmeldingen til informationsmødet på vores hjemmeside, kan der stilles de spørgsmål, som man brænder inde med, og på informationsmødet vil vi bestræbe os på at besvare så mange, som muligt....

Rebæk Nord og Nord for Jernbanen er klar til fjernvarme – Rebæk Syd og Præstemosen afventer tilstrækkelig tilslutning.

– Imens informationskampagnen opstartes Avedøre Landsby, herunder Vedbyholm, Nørbyholm og Strøbyholm, kører den på fuldt drøn i områderne Rebæk Nord og Nord for Jernbanen samt Rebæk Syd og Præstemosen. I Rebæk Nord og Nord for Jernbanen er der allerede nok borgere, der har sagt ja til fjernvarme, og det betyder, at fjernvarmeudbygningen i området kan gå i gang. I Rebæk Syd og Præstemosen er der endnu ikke nok borgere, der har sagt ja til fjernvarme. Deadline for at sige ja til fjernvarme i Rebæk Syd og Præstemosen er den 30. juni 2024. Hvis ikke 50% af varmeaftaget i området siger ja til fjernvarme, bliver fjernvarmen ikke udbygget. Det betyder, at vi må ændre udbygningsplanen, og begynde at kigge på andre områder i Hvidovre, afslutter Anders Liltorp.

FOTO: Formand for Hvidovre Fjernvarmeselskab Anders Liltorp Avedøre Landsby