Fjernvarmen kommer til to områder i Hvidovre

Fjernvarmen kommer til to områder i Hvidovre

Hvidovre Fjernvarmeselskab er begyndt at uddele og udsende informationsmateriale til beboerne, og der vil blive afholdt informationsmøder for områderne

– Vi kan med glæde offentliggøre, at fjernvarmen tilbydes til to områder i Hvidovre. Områderne hedder 1) Nord for Jernbanen og Rebæk Nord, og 2) Rebæk Syd og Præstemosen, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab.

– I starten af april har vi derfor opstartet vores informationskampagne. Det betyder, at inde på vores hjemmeside, kan der findes informationer om, hvordan man kan få installeret fjernvarme, og hvad det koster. Dertil er vi begyndt at uddele og udsende informationsmateriale til beboerne, og der vil blive afholdt informationsmøder for områderne, siger Liltorp.

Tre installationstilbud

For begge områder gælder det, at parcelhusejerne kan vælge mellem tre måder, hvorpå fjernvarmen kan installeres.

– Den første model er en ”gør-det-selv”-model, hvor fjernvarmen hjælper med at etablere en stikledning, og hvor parcelhusejeren selv skal indhente tilbud fra en VVS’er på den indvendige installation. Her betales et engangsbeløb.

– Den anden model er en ”standardmodel”, hvor fjernvarmen hjælper med at etablere en stikledning og den indvendige installation. Her betales en kampagnepris.

– Den tredje model kalder vi for ”all inclusive”, da fjernvarmen hjælper med at etablere en stikledning og den indvendige installation. Denne model indeholder samtidig en tryghedspakke, der inkluderer service og reparation efter endt installation. Her betales en billigere kampagnepris og derefter et månedligt beløb. Flere informationer kan findes på vores hjemmeside – både hvad angår indhold og priser. Formålet med at udbyde de tre modeller er at få så mange med, som overhovedet muligt. For begge områder gælder det, at vi skal have 50 % af varmeaftaget i området til at sige ja, før vi kan gå i gang med at udbygge fjernvarme. Områderne har indtil d. 30. juni 2024 til at tilmelde sig, og hvis vi ikke er nået de 50 %, så bliver fjernvarmeudbygningen ikke en realitet, fortæller Anders Liltorp.

Lang proces at komme hertil

– Vi har været igennem adskillelige omlægninger af de to udbygningsprojekter samt myndighedsgodkendelser, fordi vi hele tiden har skulle omstille os til verden omkring os. Vi startede med at ville udbygge fjernvarmen i de nævnte områder, som ø-projekter, hvor fjernvarmen skulle produceres lokalt i Hvidovre. Årsagen var, at naturgasprisen var så billig, at det ikke kunne lade sig gøre at udbygge fjernvarme med VEKS-varme, og vi undersøgte derfor alternative måder, hvorpå fjernvarmen kunne udbygges. I denne proces fandt vi ud, at det var muligt med ø-projekterne, da fjernvarmeprisen ville blive lavere end naturgasprisen. Så kom energikrisen, der skød efterspørgslen på fjernvarme i vejret, og konsekvensen deraf var og er stadig høje priser på materialer og en mangel på mandskab. Vi var derfor nødt til at se på økonomien for projekterne igen, og på grund af de særlige lokale forhold i områderne hang projekterne ikke længere sammen økonomisk, og vi blev derfor nødt til at omlægge projekterne igen, således, at begge områder bliver forsynet med VEKS-varme. At blive forsynet med VEKS-varme kræver ikke etablering af lokalt, producerende varmeanlæg, da man kobles til et stort transmissionsnet, der forbinder og forsyner hele Vestegnen med fjernvarme. Anlægspriserne er stadig mærket af energikrisen, og vi er derfor blevet nødsaget til at fortsætte med at omlægge forsyningsveje i vores planlægning for at få en så billig pris, som overhovedet muligt. Jeg skal understrege, at vi stadig har øje for ø-projekter, og at vi fortsat vurderer, om det er VEKS- eller ø-projektet, der skal virkeliggøres i et konkret udbygningsområde. Det handler om at finde den billigste økonomi for fjernvarmeselskabet og forbrugerne. Det har været en langvarig proces, og dertil har de fleste ændringer krævet myndighedsgodkendelser, der ikke altid har været karakteriseret af fart. Nu er vi endelig kommet dertil, hvor vi officielt kan tilbyde fjernvarme til to områder, og det er vi virkelig glade for, fortæller Anders Liltorp.