Flere forældreklager om mobning

Flere forældreklager om mobning

Præstemoseskolen handler på påbud

Hvidovre Kommune modtog i december 2023 et påbud fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning (DCUM) i en sag fra Præstemoseskolen. Påbuddet kom på baggrund af en forældreklage om mobning.

Kommunen fik påbud om at foretage en detaljeret undersøgelse af undervisningsmiljøet i en specifik klasse. Hvis der foregår mobning eller lignende i klassen, skal kommunen sætte nødvendige foranstaltninger i gang, skriver man på kommunens hjemmeside, og videre står der;

Præstemoseskolen har nu foretaget elevinterviews og observationer i klassen, og spørgeskema er udsendt til et udvalg af forældre. På baggrund af disse undersøgelser har skolen igangsat en handlingsplan, der skal bringe larm, uro og uhensigtsmæssige elevkommentarer til ophør.

Præstemoseskolen og Fagligt Center i Hvidovre Kommune har mandag den 15. januar indsendt en rapport om undersøgelse og handlingsplan til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Emnet er også blevet taget op på et skoleleder-møde og indgår i det løbende arbejde med at sikre de bedste rammer for trivslen i Hvidovres folkeskoler, informerer kommunen slutteligt.

 

(Model foto)