FLERE PENGE TIL DE SPECIALISEREDE OMRÅDER

  FLERE PENGE TIL DE SPECIALISEREDE OMRÅDER

Vi ved, at der i specialundervisningstilbuddene arbejdes hårdt for at skabe gode rammer, så alle børn kan trives, skriver SARA BENZON

LÆSERBREV: Der har været talt meget om de specialiserede børneområder, det stigende antal børn og unge med diagnoser og en kraftigt stigende udgift hos kommunerne. I Hvidovre kommune oplever vi også denne stigning, men på trods af et meget stramt budget valgte vi at finde yderligere midler til de specialiserede områder, for vi tager udfordringerne alvorligt og ønsker de bedste forhold for kommunens børn og unge.

Tirsdag aften fik Kommunalbestyrelsen stillet et spørgsmål fra en mor med et barn i et af kommunens specialundervisningstilbud. Hun er bekymret over, at der er flere elever i barnets klasse, og at det er svært for hendes barn at være i rammer med så mange børn.

I SF er vi rigtig ærgerlige over, at nogen står med den oplevelse og det skal vi tage hånd om. For alle børn har ret til rammer, der passer så godt til dem som overhovedet muligt. Men de flere børn i en del af specialklasserne skyldes ikke besparelser på specialundervisningstilbuddene, men er derimod resultatet af flere børn med særlige behov.

Der tildeles penge pr. barn i tilbuddene, så flere elever er også lig med mere personale. Vi ved, at der i specialundervisningstilbuddene arbejdes hårdt for at skabe gode rammer, så alle børn kan trives. Det sker for eksempel ved hjælp af holddeling i klassen, flere to-voksen-timer, mere individuel støtte og andre tiltag, der giver et roligere miljø for det enkelte barn.

Vi er overbeviste om, at nogle af de investeringer, vi laver på området, vil have positiv effekt for rigtig mange børn. Det vigtigste er, at børn fra Hvidovre også skal gå i skole i Hvidovre, hvis det overhovedet er muligt. Nærheden betyder meget for barnet, men især også for familierne, der har langt bedre mulighed for at følge med i barnets hverdag og have et givende samarbejde med personalet. Derfor skal vi blive ved med at investere i at oprette de tilbud, der passer til det helt aktuelle behov. Derudover ønsker vi også at prioritere forebyggende og tidlige indsatser, for det har afgørende konsekvenser for barnets trivsel både akut og på længere sigt, at der handles hurtigt, når der et barn reagerer på rammer, der ikke modsvarer barnets behov.

I SF kommer vi til fortsat at kæmpe for, at der heller ikke fremover spares på specialundervisningen, men at der i stedet arbejdes på mere fleksibilitet, så rammerne kan tilpasses børnene og ikke omvendt.

 

Sara Benzon,

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, SF