Flere vil etablere padelbaner

 Flere vil etablere padelbaner

Både virksomhed og lokal forening er interesseret i at opføre padeltennisbaner i Avedøre eller Hvidovre midt

Det blev ikke til noget med en skaterbane på brandtomten på Bødkerporten.

Til gengæld bliver det måske til noget med padelbaner på grunden. En privat aktør er interesseret, mens en lokal forening ønsker padelbaner et andet sted.

I forhold til brandtomten har en virksomhed spurgt Hvidovre Kommune, om de kan få råderet over området, så de kan etablere en overdækket padelbane.

Det fremgår af et svar, som lokalpolitiker Anders Liltorp (A) har fået, efter at have spurgt Hvidovre Kommune om status på brandtomten på Bødkerporten, hvor det tidligere Børnehuset Enghøj lå.

– Virksomheden Pro Cars CPH ApS har anmodet Hvidovre Kommune om midlertidig råderet over den kommunale grund beliggende på Bødkerporten 2A, skriver Hvidovre Kommune til lokalpolitikeren.

I følge Hvidovre Kommune ønsker Pro Cars CPH at etablere en overdækket, kommerciel padeltennishal på ca. 900 m2 på området og vi selv finansiere etableringen af hallen samt drift og vedligehold i en 15-årig periode, hvorefter hallen tænkes overdraget vederlagsfrit til Hvidovre Kommune.

– Ansøger tilbyder desuden at kompensere kommunen for råderetten via leje af arealet, særtilbud målrettet borgere bosat i Hvidovre mv., skriver Hvidovre Kommune i notatet om brandtomten.

Tennisklubben vil også

Det er, i følge notatet, politikerne, der skal tage stilling til, om man vil tage imod tilbuddet – og det skal angiveligt drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget i midten af august. I notatet står der imidlertid også, at det ikke kun er Pro Cars CPH, der ønsker at etablere padelbaner i Hvidovre.

– Administrationen bemærker, at der foruden ovenstående anmodning også foreligger en anmodning fra Hvidovre Tennisklub om råderet over kommunalt areal til brug for etablering af padeltennisbaner i umiddelbar forlængelse af de eksisterende tennishaller ved Hvidovre Stadion, fremgår det af notatet.

Også den anmodning skal politisk behandles, og i følge notatet forventes det at ske i september 2023.

 

red