Flertal siger nej til superligatribuner

 Flertal siger nej til superligatribuner

Kommunen vil ikke bruge penge på stilladstribuner på Hvidovre Stadion

Der bliver ikke sat 2,5 mio. kr. af til udbud af tribuneløsninger på Hvidovre Stadion. Dermed bliver der heller ikke lagt op til, at der skal bruges mere end 23 mio. kr. på tribuneløsninger, hvis HIF forbliver i Superligaen i sæson 24/25.

Det besluttede et flertal i Økonomiudvalget mandag aften, da sagen blev behandlet på udvalgsmødet.

På dagsordenen havde udvalget tre valgmuligheder, hvoraf to handlede om at afsætte 2,5 mio. kr. til udbud af tribuneløsning enten på fodboldbanens langside eller bag fodboldbanens mål. Den tredje mulighed, der gik på at godkende, at der ikke iværksættes et udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre Stadion blev dog den, som et flertal bestående af SF, Konservative, Hvidovrelisten og Danmarksdemokraterne valgte.

Socialdemokraterne fastholdt deres forslag fra behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget om at ”der skal laves en permanent løsning ud fra Divisionsforeningens mindstekrav for at opnå 6000 overdækkede pladser i stedet for en midlertidig løsning”.

Dermed afsluttes et længere sagsbehandlingsforløb med flere udskydelser, formentlig grundet i det høje beløb, som tribuneløsninger ville koste Hvidovre Kommune.

– Tribuner bag mål – ulempen ved løsningen er prisen for leje af tribunerne. Placeringen bag målene kræver en forholdsvis høj stilladskonstruktion, til hvilken der skal bruges meget stål. Den estimerede pris for leje i sæson 2024/2025 er 28,8 mio. kr., fremgår det af sagsfremstillingen.

Det samme gør sig gældende for placering af stilladser langs fodboldbanen.

– Ulemperne er bl.a., at projektet endnu ikke er projekteret, hvorfor diverse tilladelser, myndighedsgodkendelse mv. endnu ikke er indhentet. Endelig vil løsningen medføre gener for en række af Hvidovre Stadions faste brugere. En del af konstruktionen vil skulle placeres ovenpå enkelte af de eksisterende tennisbaner nord for Hvidovre Stadion, hvorfor en-to af tennisbanerne tættest på stadion vil være uanvendelige så længe konstruktionen står på Hvidovre Stadion. Samtidig vil det være nødvendigt at inddrage dele af løbebanen i forbindelse med kamphandlinger for at placere yderligere ståpladser, fremgår det af sagsfremstillingen.

Selve beslutningssagen på Økonomiudvalget handlede dog alene om det indledende arbejde, der ifølge sagsfremstillingen koster omkring 2,5 mio. kr.

– Projekteringsydelsen er udbudspligtig, og Kommunalbestyrelsen skal enten godkende, at der iværksættes et udbud med henblik på etablering af stilladstribuner bag målene eller på langsiden på Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende, at der afsættes 2,5 mio. kr. til udbuddet, som foreslås kassefinansieret, står der i sagsfremstillingen.

Med mandagens politiske beslutning er det tilsyneladende ikke en vej, politikerne ønsker at gå. Sagen skal desuden behandles af kommunalbestyrelsen – formentlig den 19. marts.