Flot parløb gav legat til to på Hvidovre Gymnasium

Flot parløb gav legat til to  på Hvidovre Gymnasium
NON: Også i år var der legatuddelinger på Hvidovre Gymnasium.
EBO Consult A/S, der arbejder med fjernvarme og energifællesskaber, havde indstiftet to legater på hver 5.000 kr. til to elever, der har gjort sig særligt bemærket vedrørende klima og energi. Konstitueret rektor Søren D. Elmgreen glædede sig over samarbejdet med EBO Consult, fordi gymnasiet og EBO Consult på mange områder arbejdede sammen om klimarelaterede opgaver.
EBO Consults direktør Erik Christiansen ønskede alle til lykke og fortalte om de mange gange, han var stødt ind i elever foran eksamenslokalerne, og havde ønsket dem held og lykke. Reaktionerne på lykønskningerne var vidt forskellige og udtryk for den mangfoldighed vi har, og som vi arbejder med i et fællesskab. Han sagde i sin præsentation af legatmodtagerne, at klima kan forstås som det vejrmæssige, hvor bl.a. fossile brændsler påvirker klimaet, men det kan også være udtryk for, hvordan vi omgås og behandler hinanden. Energi kan vedrøre den kraft, der skal fremføres, men kan også være udtryk for entusiasme og ildhu. På gymnasiet handler klima om fællesskab og entusiasme – gerne med fokus på den anden del af begrebsforståelserne.
Godt parløb
Amalie V. W. Børgesen og Esther B. S. Lange, begge 20 år, var de glade modtagere af legaterne. Gymnasiet indstillede begge til legatmodtagelse med denne begrundelse: “Legatet går til en elev, der i og udenfor undervisningen på Hvidovre Gymnasium & HF har vist en særlig indlevende interesse for klima og energi, har været foregangsperson for HvGrøn, og stået i spidsen for flere arrangementer samt deltaget og være idérig ved skolens havedage”.
Erik Christiansen oplyste, at legatmodtagerne har haft et fantastisk parløb. De er klassekammerater, veninder, bannerførere, tovholdere og igangsættere på grønne tiltag på gymnasiet, f.eks. vedrørende Klimahandledag, Havedage i Permahaven, indsamling af skrald og Tøj-bytte-dag i vandrehallen.