Flygtningeboliger ved at stå klar

Flygtningeboliger ved at stå klar

Midlertidige pavilloner til flygtninge snart klar på Høvedstensvej

Som Hvidovre Avis tidligere har beskrevet, skal der opføres midlertidige flygtningeboliger på Høvedstensvej 45 - og de er nu ved at stå klar.

Siden marts 2022 har Hvidovre Kommune givet midlertidig opholdstilladelse til 302 fordrevne ukrainere, der har fået ret til en midlertidig bolig samt integrationsindsats fra kommunen.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter midlertidige boliger til de fordrevne, etableres der derfor ekstra pavilloner på Høvedstensvej 45, beliggende bag Multihuset.

Pavillonerne forventes at være klar til brug den 1. juni 2024 og vil kunne rumme ca. 45 beboere, heraf cirka 35 voksne med egenbetaling.

Udgifterne til levering, leje og drift af pavillonerne samt til indretning og inventar skønnes at være omkring 3,0 mio. kr, over to år.

 

mag