FOA anklager Hvidovre Kommune: – ..kommune medvirker til at kaste medarbejdere under bussen...

FOA anklager Hvidovre Kommune: – ..kommune medvirker til at kaste medarbejdere under bussen...

Privat plejefirma er genstand for kritik fra FOA, der samtidig slår ud efter Hvidovre Kommune. Kommunen mener, at anklagen er mod bedre vidende

NYHEDER: Et privat plejefirma, som Hvidovre Kommune har valgt som kommunens private leverandør, begærede sig i marts 2024 konkurs og oprettede et nyt firma med samme navn - og i øvrigt med samme aftale med Hvidovre Kommune, som det tidligere firma.
Det har fået fagforeningen FOA til at melde ud, at Hvidovre Kommune er medvirkende til at smide en række medarbejdere hos plejefirmaet under bussen, da FOA pt. har ikke mindre en 18 verserende sager mod virksomheden. Sager som, ved en konkurs, må droppes.
Kun en enkelt dag efter FOA’s første udmelding kom fagforeningen imidlertid med en ny melding, nemlig at plejevirksomheden ikke havde meldt sig konkurs alligevel. FOA fastholder imidlertid deres kritik af Hvidovre Kommune.
– ....(virksomheden, red.) har trukket deres konkursbegæring tilbage. Vi ved ikke med sikkerhed hvorfor, men resultatet er, at virksomheden nu fortsat er i aktiv drift og ikke under konkursbehandling. FOA vurderer, at der nok er en væsentlig risiko for, at de går konkurs (igen) inden for en overskuelig fremtid. Risikoen for, at medarbejderne mister hele eller store dele af deres krav er således fortsat overhængende, siger Anne Guldager fra FOA SOSU.
Alvorlig påstand
Hvidovre Kommune mener imidlertid, at anklagen om, at Hvidovre Kommune skulle være medvirkende til, at medarbejdere kommer i klemme, er helt skæv:
– Der er jo tale om meget alvorlige påstande, og jeg vil understrege, at vi tager fuldstændig afstand fra FOA’s påstand. Vi mener, at den er uberettiget og mod bedre vidende. Vi har ellers et fint samarbejde med FOA, som vi har været i dialog med om den konkrete sag gennem flere måneder. FOA er orienteret om, at Hvidovre Kommune ikke har “medvirket” til virksomhedsændringen, og at kommunen har indskærpet overfor (virksomheden, red.), at de skal sikre medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår, svarer direktør for området i Hvidovre Kommune Tine Larting til Hvidovre Avis.
Direktøren oplyser desuden, at Hvidovres borgmester nu har inviteret FOA til endnu et møde efter sommerferien, hvor man vil søge at klarlægge deres formål med at udsende pressemeddelelsen og finde ud af, hvad der videre kan gøres i sagen.
red