For et stærkere fællesskab i Kommunalbestyrelsen

For et stærkere fællesskab i Kommunalbestyrelsen

Samarbejdet i kommunalbestyrelsen er præget af mistillid og konflikt frem for dialog og fælles løsninger, skriver CARSTEN PROVSTGAARD:

LÆSERBREV: Kender du det, når Hvidovre føles mere som to separate lejre end én samlet kommune? Den seneste valgperiode har desværre vist os et billede af en kommunalbestyrelse fanget i splittelse, hvor selv vigtige beslutninger sjældent opnår mere end 60% opbakning. Dette skaber ikke blot et unødigt 'os mod dem' scenario, men svækker også vores mulighed for sammen at træffe de rette valg for hele Hvidovres fremtid.

Når man følger debatterne i kommunalbestyrelsen og læser læserbrevene i Hvidovre Avis, tegner der sig et billede af en kommunalbestyrelse, der er splittet mellem oppositionen og konstitueringen. Det synes, at samarbejdet er præget af mistillid og konflikt frem for dialog og fælles løsninger. En sådan atmosfære er ikke gavnlig for udviklingen af vores kommune.

Moderaterne stiller op til kommunalvalget med et klart mål: At genoprette et stærkt fællesskab i kommunalbestyrelsen. Det er vores overbevisning, at vi sammen kan opnå meget mere, når vi arbejder ud fra et grundlag af gensidig respekt og samarbejde. Kun gennem fælles indsats kan vi sikre, at Hvidovre udvikler sig i en positiv retning, hvor alle borgere føler sig hørt og værdsat.

Det er på høje tid, at vi lægger politiske skel til side og fokuserer på det, der virkelig betyder noget: velfærden og fremtiden for alle i Hvidovre. Det kræver et kommunalbestyrelse, der ikke ser splittelse som en uundgåelig del af politik, men som en udfordring, der skal og kan overvindes.

Moderaterne er klar til at lede an i denne indsats og inviterer alle partier og medlemmer af kommunalbestyrelsen til at deltage i et konstruktivt samarbejde. Lad os sammen vise, at Hvidovre står stærkest, når vi står sammen.

For et Hvidovre, hvor fællesskabet og fremtiden går hånd i hånd.

Carsten Provstgaard

Moderaterne Hvidovre