Forældre fra asbest-institution var til møde

Forældre fra asbest-institution var til møde

I dag, onsdag, er børn og personale fra den nu lukkede børneinstitution Børnehuset Egevolden, flyttet til andre institutioner. Lejerbo, der ejer huset, mener ikke at det kan påvises, at asbeststøvet kommer fra taget

For kun 12 dage siden, fik forældre og personale i Børenhuset Egevolden besked på, at deres institution skulle lukkes og alle børn og medarbejdere skulle fordeles på andre kommunale institutioner. I dag er flytningen effektueret.

Hvidovre Avis har spurgt direktør for velfærdsområdet i Hvidovre Kommune, Tine Larting, hvordan processen er gået.

Hvornår regner I med, at flytningen er effektueret fuldt?

– Børnene fra Egevolden er indskrevet i det dagtilbud, de er blevet omplaceret til, per 26. juni, så det er den dag, genhusningen træder i kraft. Forældrene kan selvfølgelig aftale med de enkelte dagtilbud, hvis det passer dem bedre, at deres børn skal starte på et senere tidspunkt, indleder Tine Larting

Har alle forældre taget imod det tilbud om ny institution, som de har fået?

– Der har været nogle henvendelser fra forældre, der gerne ville have været omplaceret til et andet tilbud. Alle forældre har haft mulighed for at skrive deres barn eller børn op til overflytning til det dagtilbud, de ønsker, og vi forsøger at imødekomme deres ønsker, når det er muligt, siger Tine Larting.

Hvor mange forskellige institutioner ender børn og personale med at blive spredt ud i?

– Der er sket omplacering til i alt 10 dagtilbud, oplyser Tine Larting.

Lykkedes det at fastholde personalet?

– Børnehuset Egevolden har ikke modtaget opsigelser som følge af genhusningen. Der er to midlertidigt ansatte, der er stoppet, før deres midlertidige ansættelser udløb senere på sommeren, fortæller velfærdsdirektøren.

Er der noget nyt om dialogen med Lejerbo om istandsættelse af institutionens tag?

– Da vi opdagede asbest på loftet af den ene bygning og efterfølgende på legepladserne kontaktede vi med det samme Lejerbo, der ejer de bygninger, som huser Børnehuset Egevolden. Dialogen med Lejerbo om håndteringen af asbesten er forsat i gang. Lejerbo har oplyst til Hvidovre Kommune, at de ikke mener, at de er ansvarlige for asbeststøvet. De mener ikke, at det kan påvises, at asbeststøvet stammer fra bygningernes tage. Hvidovre Kommunes holdning er modsat, at kilden til asbesten er tagene på daginstitutionen, siger Tine Larting, der har indkaldt Lejerbo til et møde i denne uge, hvor sagen skal drøftes.

Forældremøde mandag aften

Forældrene fra Børnehuset Egevolden var mandag aften inviteret til møde på rådhuset, hvor bl.a. borgmester Anders Wolf Andresen, Børne- og Uddannelsesudvalgsformand Sara Benzon, direktør Tine Larting og centerchef Hannah Ilima Wilson deltog.

På mødet udtrykte flere af de fremmødte forældre frustration over, at genhusningen skal ske så hurtigt, og at de har manglet information undervejs i processen.

Direktør Tine Larting tager kritikken til efterretning og anerkender, at det ikke har været en optimal situation for nogen.

– Jeg er oprigtigt ked af, at vi er endt i denne situation, men vi så ikke andre mulige løsninger. Jeg kan godt forstå, at forældrene ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret, og det skal vi gøre bedre fremover, erkender hun.

Tine Larting understreger, at Hvidovre Kommune ikke sparer noget ved at genhuse børnene i eksisterende institutioner, og at økonomien aldrig har været en faktor i beslutningen.

– Det har alene handlet om at drage omsorg for børn og personale. De nuværende rammer viste sig at være så belastende for både børn og medarbejdere, at vi blev nødt til at handle nu. Og da vi ikke har fundet mulighed for at genhuse institutionen samlet eller endda bare stuevis inden for en kort tidsfrist, så vurderede vi i dialog med børnehusets ledelse, at den bedste løsning var at fordele børnene i de øvrige dagtilbud i området, siger hun.

Forældrene blev på mødet opfordret til at tage fat i ledelsen, hvis de har yderligere spørgsmål eller ønsker en nærmere forklaring på, hvorfor deres barn er blevet omplaceret, som det er.

Tine Larting understreger også, at der ikke er truffet beslutning om at lukke Børnehuset Egevolden, men alene om en midlertidig genhusning. Såfremt Børnehuset Egevolden genåbner, vil forældrene dog få mulighed for at blive i deres ”nye” institution.

Foto: I dag er flytning af børn og personale i Børnehuset Egevolden effektueret.

red