Fordeling af kommunens sponsorpulje for årene 2024 og 2025

 Fordeling af kommunens sponsorpulje for årene 2024 og 2025

Nu skal det besluttes hvordan disse midler skal fordeles

Hvidovre Kommune har afsat en sponsorpulje på 1,4 mio. kr. til at støtte lokale foreninger i perioden 2024-2025. Kommunalbestyrelsen skal nu beslutte, hvordan disse midler skal fordeles blandt de ansøgende foreninger.

Der er modtaget 11 ansøgninger til en samlet værdi af ca. 1,5 mio. kr. For at kunne imødekomme behovene og fordele midlerne bedst muligt har administrationen foreslået en fordeling på 645.565 kr. for 2024 og 747.565 kr. for 2025.

Kommunalbestyrelsen skal også tage evalueringerne af de projekter, der modtog tilskud i 2022 og 2023, til efterretning. Evalueringerne viser, at foreningerne generelt har overholdt deres forpligtelser og realiseret de planlagte projekter.

Beslutninger fra udvalg og kommunalbestyrelse

Kultur- og Fritidsudvalget: På mødet den 6. maj 2024 fremsatte Gruppe C, F og Æ et ændringsforslag om at supplere fordelingen for 2025 med et forbehold for det endelige budget. Forslaget blev anbefalet godkendt med tilføjelsen, og slutevalueringerne for 2022 og 2023 blev taget til efterretning. Udvalget ønskede desuden et notat om tildelingsprocessen.

Økonomiudvalget: Den 21. maj 2024 anbefalede Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling til godkendelse. Gruppe A stemte imod med bemærkninger om manglende belysning af konsekvenserne for klubberne ved de store reduktioner.

Kommunalbestyrelsen: På mødet den 28. maj 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen fordelingen af midlerne for 2024 og 2025 med ændringen om et forbehold for budgettet i 2025. Gruppe A og Ø stemte imod, med bemærkninger om konsekvenserne for klubberne og budgetforhandlingernes prioriteringer.

Sponsorpuljen støtter foreninger, der yder en målrettet indsats for kommunens børn og unge og beskriver betydelige udviklingsprojekter. Ansøgninger, der fokuserer på inddragelse af foreningsløse børn og unge, fastholdelse i foreningslivet, og aktiviteter i forbindelse med åben skole, prioriteres højere.

Midtvejs- og slutevaluering

Tilskudsmodtagende foreninger skal levere reklamer for Hvidovre Kommune og udarbejde midtvejs- og slutevalueringer af projekterne. Midtvejsevalueringerne vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen i 2025, og slutevalueringerne i 2026.

Slutevalueringerne fra de projekter, der modtog tilskud i 2022 og 2023, viser, at foreningerne har opfyldt deres forpligtelser. Eventuel tilbagebetaling for ikke realiserede projekter afgøres ved den endelige regnskabslægning i juni 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2023 at overføre 100.000 kr. fra Sponsorpuljen til Talent- og Elitepuljen i 2024. Dette justerer den samlede fordeling til 645.565 kr. i 2024 og 747.565 kr. i 2025. Nye retningslinjer for sponsorpuljen blev vedtaget den 29. marts 2016.