Foredrag i Risbjerg Kirke: – Min farmor og andre faldne kvinder

Foredrag i Risbjerg Kirke: – Min farmor og andre faldne kvinder

I en ikke så fjern fortid kunne et barn, der ankom udenfor et ægteskab betyde en altødelæggende social deroute – særligt for moderen til barnet. Derfor blev mange af disse børn bortadopteret i det skjulte, gemt af vejen og glemt.

På tirsdag den 26. marts kl. 14.00 i Risbjerg Kirke fortæller historiker og journalist Henning Frandsen om hvordan samfundet har set på kvinder der ”kom galt af sted” og hvordan kvinderne klarede sig. Han tager udgangspunkt i historien om den 23-årige Ane Marie Kristine Jacobine Sørensen – Henning Frandsens egen farmor – som i 1904 fødte en sund og velskabt datter uden at være og uden at blive gift med barnets far. Det var en stor skam, så hun overlod datteren til sin mor, forlod Vendsyssel og slog sig ned i Aarhus, hvor hun mødte Søren Frandsen. De gifter sig, får fem børn og lever et langt liv sammen uden, at Søren og de fem fællesbørn på noget tidspunkt får at vide, at de har en storesøster. I mere end 40 år tav – og løj hun – om sin datter overfor sine nærmeste. Ikke desto mindre fik hun et godt liv. Sådan gik det langt fra alle kvinder, som dengang fik børn uden for ægteskabet.

Foredraget handler bl.a. om de kvinder, der havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte deres børn i det skjulte og slog dem måske oveni købet ihjel.

Senere blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver. Også disse kvinder risikerede at komme i fængsel.

Forholdene ændrede sig først for alvor et stykke inde i 1900-tallet takket være bl.a. modige og indignerede kvinders kamp, et nyt syn på kvinder og kvinders seksualitet, seksualoplysning og fri abort, samt at kvinder fik økonomisk mulighed for at klare sig som eneforsørgere. Og nok så væsentligt, at foragten for den enlige mor blev afløst af accept.

Der er gratis adgang til foredraget og tilmelding er ikke nødvendig.

Foto: Henning Frandsens farmor opnåede både at blive far- og mormor inden hun døde 1952.