Forslag om justering af skoledistrikter behandles til august

Forslag om justering af skoledistrikter behandles til august

Der bliver holdt borgermøder på Engstrand- og Præstemoseskolen den 9. og 10. august

Til august skal det besluttes, om skoledistrikter skal justeres fra skoleåret 2024/2025.

Der er lagt forslag frem om mindre justeringer af distrikterne omkring Langhøj-, Dansborg- og Frydenhøjskolen, der flytter skolestartere til Engstrandskolen. Desuden forslag om justering af Gungehusskolens distrikt, der flytter skolestartere til Præstemoseskolen. Samtidig er det foreslået at se på, om specialklasserne på Frydenhøjskolen kan flyttes til Engstrandskolen.

Forslagene har været i høring hos de berørte skolers skolebestyrelser, hos forældrebestyrelser i dagtilbud og de faglige organisationer.

Borgermøder

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på sit seneste møde, at der skal holdes borgermøder, hvor forældre til kommende skolebørn i de områder, hvor der overvejes ændringer, kan høre mere om planerne og stille spørgsmål. Borgermøder bliver holdt i starten af august, for at politikerne kan få forældrenes synsvinkler med, før sagen behandles politisk først i Børne- og Uddannelsesudvalget 14. august og så i Kommunalbestyrelsen den 29. august.

Onsdag den 9. august er der borgermøder på Engstrandskolen Kl. 18-19: Distriktsgrænse mellem Frydenhøjskolen og Engstrandskolen.KL. 19-20: Distriktsgrænse mellem Langhøjskolen og EngstrandskolenKl. 20-21: Distriktsgrænse mellem Dansborgskolen og Langhøjskolen

Torsdag den 10. august er der borgermøde på Præstemoseskolen Kl. 18-19: Distriktsgrænse mellem Gungehusskolen og Præstemoseskolen.