Forslag om tilskud til hjemmepasning belyses

 Forslag om tilskud til hjemmepasning belyses

Konservatives medlemsforslag om økonomisk tilskud til hjemmepasning af egne børn blev drøftet på kommunal-bestyrelsesmødet

Det er langt fra sikkert, at økonomisk tilskud til hjemmepasning bliver en realitet i Hvidovre Kommune, men foreløbig mener et flertal i kommunalbestyrelsen i hvert fald, at det er værd at se nærmere på, hvilke fordele og ulemper sådan en ordning vil have.

På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev medlemsforslaget fra Gruppe C, angående økonomisk tilskud til hjemmepasning af egne børn, diskuteret. Af referatet fra møde fremgår det, at kommunalbestyrelsen besluttede, at sende medlemsforslaget til behandling i både Børne- og Uddannelsesudvalget og senere i Økonomiudvalget. For forslaget stemte C, F, Liste H, Gruppe O, Æ, og Martin Amby (UP). Imod stemte Gruppe A og Ø.

Det Konservative Folkeparti fremsatte medlemsforslaget, der ønsker en drøftelse af muligheden for at tilbyde økonomisk tilskud til hjemmepasning af egne børn.

Baggrunden for forslaget skal findes i konservatives ønske om hjemmepasning i Hvidovre Kommune samt partiets ønske om at styrke familiepolitikken.

I budgetprocessen for 2024 anmodede Det Konservative Folkeparti om økonomiske beregninger for hjemmepasning af børn. Det resulterede i et notat, hvor det blev påpeget, at hjemmepasning ikke er en del af budgettet for 2024.

Konservative argumenterer for, at selvom lokale myndigheder ikke kan diktere barselsregler, så har en kommune mulighed for at yde økonomisk støtte til forældre, der ønsker at passe deres børn derhjemme. Partiet påpeger endvidere, at muligheden er til stede i 82 ud af 98 kommuner i Danmark.

-...men desværre ikke i Hvidovre, står der i forslaget.

Gruppe C foreslår, at der i behandlingen af deres forslag indgår fordele og ulemper ved hjemmepasning samt at økonomiske konsekvenser drøftes. Herunder statistik fra sammenlignelige kommuner, der har hjemmepasningsmulighed, barnets udvikling, krav til danskkundskaber for hjemmepassere og kommunernes tilsynspligt.

Da forslaget har økonomiske konsekvenser, foreslås det også behandlet i Økonomiudvalget. Diskussionen i Økonomiudvalget bør fokusere på de økonomiske implikationer, herunder færre skatteindtægter og udgifter til institutioner, der potentielt kan mangle børn som følge af forslaget.

- Målet er at få sagen behandlet inden sommerferien 2024, så en eventuel implementering kan indarbejdes i budgetprocessen for 2025, står der i medlemsforslaget.

 

mag