Forslaget ingen fandt interessant

 Forslaget ingen fandt interessant

Tak til SF for at ændre holdning til Store Bededags fri, skriver KENNETH F. CHRISTENSEN:

LÆSERBREV: Det startede som en spøg i Kommunalbestyrelsen. Vikaren fra Dansk Folkeparti foreslog til skolernes ferie/fridagsplan, at man skulle genindføre Store Bededag som en skolefridag for byens elever. Altså ikke i 2024, hvor den er fjernet men fra 2025 og frem, der skal fridagen tilbage - altså for skoleelever. Forældrene skal stadig på arbejde.

Der dannede sig hurtigt et flertal med SF og Konservative, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige (siden skiftet til LA).

Argumentet som man har kunnet læse er for at give ro til eleverne og ro til familierne ved at lægge denne skolefridag lige præcis der.

Vi har spurgt flertallet for ændringen om, de havde tænkt over, at da dagen nu ikke længere er en helligdag om, de så var opmærksomme på, at der kunne lande en eksamen på dagen. Det er man ligeglade med. Forslaget skulle i høring og nu er der kommet svar.

8 ud af 9 høringssvar er meget undrende over for forslaget og synes, det er en virkelig dårlig ide.

Man kan mene, hvad man vil om det, at Store Bededag ikke længere er en fridag.

Personligt gav det mig også nogle udfordringer, da min datter skulle konfirmeres netop denne dag. Men det ændrer ikke på, at vi som forældre er på arbejde på den tidligere fridag.

Derfor giver forslaget ikke nogen mening. Hvis man virkelig skulle lægge en fridag ind et sted, så læg den dog et sted, hvor der ikke i forvejen er både vinterferie, påskeferie, pinseferie, Kristi Himmelfartsferie og Grundlovsdag.

Hvis det argument skulle holde, så burde dagen til ro lægges i efteråret, hvor der er efterårsferien og juleferie men ingen helligdage.

Så alt i alt er det her forslaget ingen havde bedt om og ingen fandt interessant!

Jeg vil dog slutte af med at rose SF for, at de har valgt at lytte til høringssvarene og også de er nu klar til ikke at gøre Store Bededag til en skolefridag. Tak for det.

 

Med venlig hilsen

Kenneth F. Christensen

Medlem af Børne- & Uddannnelsesudvalget (A)

Kommunalbestyrelsesmedlem