Fortovet på Tavlekærsvej vil blive renoveret

Fortovet på Tavlekærsvej vil blive renoveret

Svar fra CENTER for TRAFIK og EJENDOMME:

LÆSERBREV: En læser gjorde for et par uger siden opmærksom på, at fortovet på Tavlekærsvej er i dårlig stand med ujævnheder og knækkede fliser. Han appellerede samtidig til, at vi i Hvidovre Kommune har omtanke for tilgængeligheden i byens rum.

I forlængelse af hans indlæg, kan vi oplyse, at fortovet på Tavlekærsvej har været på vores radar længe, men vi har afventet HOFOR, som havde planer om et skybrudsprojekt, der ville betyde, at fortovsfliserne alligevel skulle tages op. Men nu har HOFOR valgt at etablere andre skybrudsløsninger i området, og vi planlægger derfor en renovering af fortovet.

På Hvidovre Kommunes budget for 2024 er der sat ca. 1 mio. kr. af til renovering af fortove, og vi er generelt opmærksomme på, at fortovene skal have en stand, så der ikke sker faldulykker og så både kørestols- og rollatorbrugere, svagtseende og familier med barnevogne kan komme sikkert frem. Tilgængelighed er også en vigtig parameter i kommunens anlægsprojekter generelt.

Venlig hilsen

Center for Trafik og Ejendomme

Hvidovre Kommune