Fortsat fokus på velfærden trods presset økonomi

 Fortsat fokus på velfærden trods presset økonomi

Det økonomiske resultat for Hvidovre Kommune blev ikke så slemt som ventet i 2023. Økonomien er dog fortsat udfordret de kommende år, hvis kernevelfærden skal bevares

Når man kigger på tallene i regnskabet for 2023, så kom Hvidovre Kommune relativt godt ud af året med et overskud på 9,9 millioner kroner. Men tallene viser også, at udgifterne til bl.a. det specialiserede socialområde og ældreområdet er vokset – og det vil de fortsat gøre de kommende år.

- Behovene hos dem, der har det sværest, fylder stadig mere. Som i alle andre kommuner vokser udgifterne på ældreområdet og det sociale område, men vores indtægter følger ikke med. Derfor står vi fortsat over for prioriteringer for at sikre, at vi har råd til fx de sosu’er, lærere og pædagoger, der skal passe på vores børn og ældre. Vi skal prioritere midlerne til kernevelfærden, understreger borgmester Anders Wolf Andresen.

Sidste år tilførte Hvidovre Kommune ca. 40 millioner kroner ekstra til det specialiserede område, mens der blev tilført 12,5 millioner kroner ekstra til ældre- og sygepleje. Og udgifterne ser ikke ud til at blive mindre i de kommende år – snarere tværtimod.

Derudover har flere udefrakommende faktorer indflydelse på Hvidovres økonomi. Det gælder fx de nye ejendomsvurderinger, som betyder, at Hvidovre med et snuptag mistede 30 millioner kroner i 2024 pga. færre indtægter fra dækningsafgiften på erhvervsejendomme og tab på grundskyld.

Alt i alt betyder det, at Hvidovre Kommunes økonomi fortsat ser ud til at komme under pres i de kommende år, og derfor er der stadig brug for et skærpet fokus på langsigtede investeringer i vores velfærd.

- Vi skal stadig se på, om der er opgaver, vi kan løse smartere eller mere effektivt, så vi kan spare penge uden at forringe servicen over for borgerne. Det kan fx betyde brugen af ny teknologi eller bedre arbejdsprocesser. Men vi kommer også til at se på, om der er steder, hvor vi kan gennemføre besparelser, så vi fokuserer midlerne på kernevelfærden, fordi udgifterne til kernevelfærden stiger. At vi i Hvidovre har en vilje til at prioritere kernevelfærden, ses også ved, at vi på trods af økonomisk hårde tider faktisk har overskredet statens serviceramme og brugt 7 millioner kroner mere på velfærd, end vi måtte for Christiansborg, siger Anders Wolf Andresen.

Han tilføjer, at Hvidovre har et godt udgangspunkt for at møde de kommende udfordringer.

- Hvidovre er en kommune med et stærkt fællesskab og en vilje til at tænke nyt og innovativt. Derfor er Hvidovre trods det økonomiske pres fortsat en kommune i udvikling og vækst, siger han.

Flere årsager til overskud

Der er flere årsager til, at Hvidovre Kommunes regnskab for 2023 mod forventning viser et positivt resultat. Dels er der allerede i 2023 gennemført flere besparelser, og dels har der været ekstra indtægter samt udgifter, der er udskudt til de kommende år.

Årsagen til det positive regnskabsresultat skal derfor primært findes i tre forhold.

For det første er der i 2023 brugt færre penge på byggeri og anlæg end forventet. Men det skyldes, at nogle anlægsprojekter er blevet forsinket, så pengene skal fortsat bruges - bare lidt senere end først beregnet.

Regnskabet indeholder også ekstraordinære indtægter fra salg af grunde, som har sikret lidt ekstra penge i kassen. Men de grunde kan selvsagt ikke sælges igen næste år, og det er derfor ikke en indtægt, man kan regne med igen.

For det tredje har Hvidovre Kommune fået omkring 30 millioner kroner af staten, som skulle dække udgifter til en forventet stigning i ledigheden. Men ledigheden steg ikke som forventet, og pengene er derfor ikke blevet brugt. Hvidovre Kommune forventer derfor at skulle betale en hel del tilbage til staten.

Alle tre forhold gør, at der i slutningen af året stod flere penge på kontoen end forventet – og at der ovenikøbet var et overskud 9,9 millioner kroner på bundlinjen.

Regnskabet for 2023 skal behandles i Kommunalbestyrelsen på tirsdag den 30. april.