Fortsat ikke normal drift på affaldsområdet

Fortsat ikke normal drift på affaldsområdet

Der kommer fortsat ikke mange skraldebiler på gaden i Hvidovre i disse dage

En gruppe medarbejdere i Affald og Ressource har valgt at fortsætte en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, så derfor kan der ikke indsamles affald som normalt.

Derfor har Hvidovre Kommune indtil videre valgt at prioritere at indsamle affald fra plejehjem og institutioner, ligesom der er kørt ekstra containere til mad- og restaffald ud til store etageejendomme.

Medarbejderne har begrundet arbejdsnedlæggelsen med dårligt arbejdsmiljø. På et fællesmøde i KL har 3F og Fagbevægelsens Hovedorganisation erkendt, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse og pålagt medarbejderne at genoptage arbejdet. Det er fortsat ikke sket, og derfor ender sagen nu i Arbejdsretten. Første møde her er berammet til tirsdag kl. 14.30.

Hvidovre Kommune ønsker dog fortsat sagen grundigt undersøgt og har derfor bedt en ekstern advokat om at undersøge medarbejdernes klage over dårligt arbejdsmiljø.

- Som offentlig arbejdsgiver har vi pligt til at undersøge tingene grundigt, så vi kan træffe beslutninger på et veldokumenteret grundlag. Både ledere og medarbejdere har nogle grundlæggende rettigheder, som vi selvfølgelig skal efterleve, siger kommunaldirektør Jakob Thune og opfordrer alle medarbejdere i Affald og Ressource til at genoptage arbejdet.

– Alle medarbejdere, som har været en del af arbejdsnedlæggelsen, men igen ønsker at udføre deres arbejde, vil blive hilst velkommen, understreger Jakob Thune.

Ekstern undersøgelse i gang

Hvidovre Kommune har fået en ekstern advokat til at undersøge klagen fra medarbejderne og arbejdsmiljøet generelt. Undersøgelsen gik i gang i sidste uge, og den forventes at tage 2-3 uger.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger bliver det besluttet, hvilke skridt der skal tages for at sikre trivslen for alle medarbejdere i Affald og Ressource.

– Vi har vurderet, at det er nødvendigt at undersøge de alvorlige anklager grundigt for på et reelt oplyst grundlag at træffe de nødvendige og rette beslutninger. Og vi valgte netop en ekstern advokat til undersøgelsen, så det ikke skulle ende med utilfredshed med, at kommunen nu skulle undersøge sig selv. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at nogle medarbejdere i Affald og Ressource ikke er tilfredse med dette og valgte at nedlægge arbejdet overenskomststridigt, lige da advokatens undersøgelse af deres klage gik i gang. Det ordentlig at gøre er at få undersøgelsens konklusion, før vi tager de næste skridt, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Han sender samtidig en tak til de medarbejdere, der har valgt at fortsætte med at arbejde under deres kollegaers overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.

– Det er en meget svær og presset situation, de står i, og de skal have ros for fortsat at gå på arbejde i så anspændt en situation. Det gør, at vi har været i stand til at hente affald fra nogle af vores sårbare borgere på fx plejehjem og institutioner, siger Anders Wolf Andresen.

Usikker tidshorisont

Hvidovre Kommune kan endnu ikke oplyse, hvornår borgerne igen kan få afhentet affald som normalt.

Hvis man har for meget rest- eller madaffald, kan man som nødløsning bruge sin pap- eller haveaffaldsbeholder. Den skal dog tømmes først, så de forskellige typer affald og genbrug ikke bliver blandet sammen. Den må meget gerne markeres med fx et lille skilt, så indholdet er tydeligt, når det igen bliver muligt at indsamle affald.

Plast, mad- og drikkekartoner kan kommes i en gennemsigtig pose og stilles ved siden af skraldespanden.

Hvidovre Genbrugsstation er fortsat åben, og her kan man bl.a. aflevere storskrald, pap og haveaffald.