Fra sømand til IT-ekspert og lokalpolitiker

Fra sømand til IT-ekspert og lokalpolitiker

Vagn Majland 75 år på mandag

En kendt og særdeles aktiv Hvidovreborger, IT-direktør Vagn Majland, Svendebjergvej, iværksætter og og tidlige amts- og regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet, runder de 75 år på mandag den 13. maj. Karriereplanlægning var ikke et meget anvendt ord på den gård i Nørre Nebel i Vestjylland, hvor Vagn Majland blev født i 1949, - og karriereplanlægning som sådan, er heller ikke det, der siden har præget hans meget forskelligartede karriere. Alligevel er der blevet en form for karriere ud af det, med direktørstillinger i både danske og svenske IT-virksomheder og en række udenlandske kontakter. Siden 1982 er det dog friheden ved at være selvstændig, der primært har præget livet og karrieren for Vagn Majland. I alt fem IT-virksomheder er blevet stiftet, og ved siden af er der så også blevet tid til at præge udviklingen i IT-branchen, og ikke mindst være socialdemokratisk medlem af Københavns Amtsråd i fem år og fire år i regionsrådet i Region Hovedstaden. Han har også været opstillet som kandidat til såvel kommunal- som regionsvalget i 2017..

Fagforeningsformand

Inden da blev det til 10 år på Datacentralen, hvor også fagforeningsformand kunne skrives på visitkortet. Han har bl.a. udført fagforeningsarbejde både i Sømændenes Forbund og PROSA. Til søs i fire år inden Vagn Majlands indtog i EDB-branchen (som det hed dengang i 1971) blev der lige tid til fire år rundt i verden til søs med hyre på danske og norske skibe og endda også en tørn på Københavns Navigationsskole, og mange andre tillidshverv. I IT branchen må man sige, at Vagn Majland med kunder som f.eks. FN, Deutsche Bank, Posten Åland, Det Norske Postvæsen, flere danske ministerier og en del kommuner har sat mange markante fingeraftryk på “verdens sagsbehand- lingssystemer”. Lokalt var Majland i en årrække også medlem af den hedengangne Hvidovre Rotary Club, og bestred også præsidenthvervet en periode. Han er stadig meget aktiv i Socialdemokratiet i Hvidovre, og man sætter stor pris på hans mødeledelse og altid oplysende medlemsorientering i bl.a. i A-Orientering.