Fritidspas-ordning udvides

Fritidspas-ordning udvides

Fremover vil Fritidspas-ordningen også kunne bruges til aktiviteter i andre kommuner

NYHEDER: Fritidspas-ordningen i Hvidovre Kommune har siden 2019 givet forældre på overførselsindkomst mulighed for at få tilskud til deres børns fritidsaktiviteter. Ordningen, der allerede har hjulpet mange børn og unge til et aktivt og socialt liv, udvides nu, så den også dækker aktiviteter i andre kommuner.
- Vi ved, at fællesskaber i foreningslivet er meget værdifulde, så vi vil gerne sikre, at alle vores børn og unge har mulighed for at deltage aktivt i det interessefællesskab, de ønsker at være en del af. Det skal ikke være manglende plads eller ens sociale baggrund, der gør, om man kan have et aktivt fritidsliv. Derfor giver det god mening at udvide Fritidspas-ordningen til også at omfatte aktiviteter uden for kommunegrænsen, siger Kenneth Bak, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Hvidovre Kommune.
Formålet med Fritidspas-ordningen er at sikre, at alle Hvidovres børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og opbygge gode sociale relationer ud over daginstitution, skole og uddannelse.
Hvidovre har oplevet en stigende interesse for Fritidspas-ordningen, og antallet af ansøgninger og tilsagn vokser. Hvidovre Kommune har dog i nogle tilfælde været nødt til at afvise ansøgninger, fordi de ønskede aktiviteter lå uden for kommunen.
Der kan være flere årsager til at, forældre søger om aktiviteter til deres børn uden for kommunegrænsen. Fx er nogle aktiviteter i Hvidovre så populære, at der er lukket for tilgang, mens andre aktiviteter simpelthen ikke findes i kommunen.
Ved at udvide Fritidspas-ordningen til også at omfatte aktiviteter uden for kommunegrænsen, får forældre og børn flere valgmuligheder og kan deltage i netop de aktiviteter, der interesserer dem mest. Udvidelsen af Fritidspas-ordningen styrker dermed ordningens formål om at skabe et aktivt og inkluderende fritidsliv for alle børn og unge i kommunen.
Fakta om ordningen
Fritidspas-ordningen i Hvidovre Kommune trådte i kraft i 2019 og er løbende blevet justeret i forhold til ansøgere, satser, aktiviteter der kan gives tilskud til samt anvendelse af tilskud.
Ansøgere til ordningen skal have bopæl i Hvidovre Kommune, modtage overførselsindkomst og være forælder til børn i alderen 3-17 år.
Derudover er der særlige regler for ansøgere med flygtningestatus.
Der kan gives tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune, Hvidovre Musikskole, Hvidovre Billedskole, Hvidovre Kommunes sommerferiekoloni samt dans og ridning udbudt af private aktører i Hvidovre Kommune. Med den nye beslutning kan der også ydes støtte til aktiviteter uden for kommunen.