Fritidspasordningen er og bliver en god investering

 Fritidspasordningen er og bliver en god investering

Reaktion på flertallet imod gruppe A’s forslag om at sikre økonomien til Fritidspasordningen, skriver YASIR IQBAL:

LÆSERBREV: Fritidspas-ordning i Hvidovre kommune, der igennem flere år nu har sikret børn og unge i Hvidovre kommune adgang til sports- og fritidslivet er en god investering. Det er en god historie om Hvidovre og de værdier vi står for at vi ad flere omgange har forbedret og udvidet Fritidspasordningen, bl.a. så det nu også kan bruges til feriekolonier.

Fritidspasordningen understøtter fællesskabet for alle, og baner vejen for, at alle børn og unge får lige muligheder for deltagelse. I alt det er også potentialet for forebyggelse af ensomhed og stigmatisering i de mange værdifulde fællesskaber vores idræts-, fritids- og foreningsliv repræsenterer.

Derfor giver det også mening, endnu engang at fremtidssikre ordningen.

Den socialdemokratiske gruppe foreslog derfor ved sidste kommunalbestyrelsesmøde at fremtidssikre Fritidspasordningen. Finansieringen kommer fra de penge der, som følge af nedlæggelsen af Vestegnens Kulturinvesteringsråd, er tilovers. Vi mener ikke det bare skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. Det var der dog ikke umiddelbar opbakning til, så vi afventer derfor administrationens forlag til brug af de frigjorte midler fra nedlæggelsen af Vestegnens kulturinvesteringsråd til august. Her vil vi kæmpe for, at Fritidspasordningen sikres og at pengene forbliver i Kultur- og fritidsområdet.

I en tid hvor børns og unges trivsel og sundhed er på dagsordenen og uligheden økonomisk og sundhedsmæssigt i samfundet er stigende, bør det være en politisk prioritering at alle børn og unge fortsat kan sikres lige gode muligheder i fritiden. Det er vigtigt af flere grunde.

For det første giver deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter en følelse af fællesskab og tilhørsforhold, som kan være afgørende for mental og social trivsel og tryghed. Derudover kan sportsdeltagelse bidrage til at udvikle fysisk sundhed, selvtillid og sociale færdigheder.

Det kan også give mulighed for at lære vigtige færdigheder som samarbejde, disciplin og betydningen af fremmøde - det at der er nogen der regner med at du kommer og at du har betydning - sådan er det at være en del af et fællesskab.

Politiske initiativer som Fritidspasordningen kan sikre og fremme ligestilling i fritidslivet imellem alle børn og unge, uanset familiens økonomiske baggrund og sociale velbefindende.

Det mener vi i den socialdemokratiske gruppe er en god investering. Det betaler sig at investere i mennesker – især i alt det, der kan give mennesker mulighed for at gro og vokse i fællesskaber. Det er noget af det mest betydningsfulde for børn og unge at tage med sig videre i livet.

På vegne af den Socialdemokratiske gruppe

Yasir Iqbal

Medlem af kommunalbestyrelsen (A)