Frivillige fra kulturråd opfordres til engagement

 Frivillige fra kulturråd opfordres til engagement

Spillestedsadministration erstatter de to kulturråd - men de frivillige vil komme til at spille en rolle i arbejdet, lyder det fra direktøren for området

Nedlæggelsen af Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd har skabt forundren blandt de mange engagerede frivillige, der i en årrække har lagt kræfter i at stable kulturelle arrangementer på benene for Hvidovres kulturinteresserede borgere.

Ved seneste budgetvedtagelse blev de to råd imidlertid nedlagt pr. 1 januar 2024 med henblik på en besparelse på ca. 100.000 kr. Samtidig er det fra kommunal side vurderet, at ændringerne vil betyde en styrkelse af det kulturelle område i Hvidovre Kommune.

- Det er administrationens vurdering, at der er akut behov for at omlægge Musikrådet og Kulturrådet, da deres organisering ikke længere er bæredygtig. Tendensen inden for frivillighed er i dag, at frivillige ønsker at engagere sig i afgrænsede opgaver, de kender på forhånd - fx. stå i bar/garderobe/entré, og lignende opgaver, og det virker uoverskueligt for den frivillige at sige ja til at være med i råd, bestyrelser og lignende, fremgår det af det materiale, som beslutningen blev truffet på baggrund af.

Ydermere påpeges det, at det har været tiltagende svært at rekruttere frivillige.

- Det har også erfaringsmæssigt vist sig at være vanskeligt at rekruttere unge frivillige, hvilket afspejler sig i den relativt høje gennemsnitsalder, der er i de to råd. Det hænger sammen med at der på landsplan helt generelt er store udfordringer med at rekruttere frivillige, problemet er altså ikke enestående for Hvidovre Kommune - mange kommuner gennemgår i disse år en tid med udskiftninger og frafald i deres frivillige borgere, som ikke opvejes af nye frivillige, står der i budgetmaterialet.

En indgang

Et andet argument for at nedlægge kulturrådene er, at det er svært for borgere uden for de to kulturråd at finde rundt i de forskellige tilbud rådene har.

- Det er besværligt og forvirrende for kommunens borgere med flere indgange til kommunes kulturtilbud. Med blot én indgang og kommunikationskanal ud til borgerne, vil man kunne styrke kommunikationen og kulturformidlingen markant. Og det vil forventeligt betyde en øget omsætning i billet- og barsalg, samt flere gæster i Kulturhus Risbjerggaard og Kometen. Ligesom det forventeligt vil smitte positivt af på kulturhusets andre aktører, Restaurant GAARDEN og Teater Vestvolden, står der i materialet.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune om de frivillige fra de to råd også fremadrettet vil kunne få lov til at bruge deres kræfter på kulturelle tilbud i Hvidovre Kommune.

Kan alle medlemmer af de snart nedlagte Hvidovre Kulturråd og Hvidovre Musikråd forvente at få indflydelse på koncerter og aktiviteter fremadrettet?

- Vi er ikke helt klar med en plan for, hvordan de frivillige skal inddrages i den spillestedsadministration, der bliver etableret på Kulturhus Risbjerggård i det nye år. Men det er udgangspunktet, at frivillige fortsat kommer til at spille en stor rolle i arbejdet med at planlægge og afvikle koncerter og arrangementer til glæde for kommunens andre borgere. I den anledning vil de tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet også kunne engagere sig i det frivillige arbejde forbundet med det kommende spillested, svarer direktør for kulturområdet Tine Larting til Hvidovre Avis.

Foto: Medlemmerne af Kultur- og Musikrådet kan på en eller anden måde være en del af det kulturelle arbejde fremover, men hvordan vides endnu ikke helt.

red