FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ÆLDREVENLIG BY

 FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ÆLDREVENLIG BY

MARIE-LOUISE JØRGENSEN med en stor tak til alle der arbejder frivilligt:

LÆSERBREV: Det var med stor fornøjelse, vi uddelte §18 midler ved sidste møde i Ældre- og Sundhedsudvalget, vi har nemlig uddelt første runde af økonomiske midler til det frivillige sociale arbejde i Hvidovre Kommune. Tak til Frivillighedsrådet for deres fine forarbejde med at læse ansøgningerne igennem og vurdere dem.

I første runde har vi uddelt 501.228 kr til meget forskellige foreninger, blandt andet Lions Hvidovre, som kommer til at lave musikarrangementer på vores plejehjem, de frivillige ældrearbejde i Hvidovre får også økonomisk hjælp, blandt andet til fester i Kometen for borgere der er over 60 år. Men også foreningen Ukrainske Flygtninge får midler til at lave arrangementer for de ukrainere, som er kommet til Hvidovre. Der har været mange gode ansøgere, og har man ikke fået midler i første omgang, kan man ansøge igen når anden runde åbner op. Fra SF´s side skal der lyde en stor tak til alle jer der arbejder frivilligt ude i de mange foreninger, vi ved hvor meget det kræver, men også hvor meget I giver til borgerne i Hvidovre.

En anden god ting der er sket i ugens løb, er at der er kommet penge til at gøre Hvidovre mere ældrevenlig, mere præcist skal vi arbejde ud fra at Hvidovre skal være en brugbar by for alle seniorer. Vi har 4.366.329 kr til at gøre det for, og jeg glæder mig til at komme i gang med det. For Hvidovre skal være en god by at komme rundt i, uanset om man går med rollator, stok eller er godt gående.

Marie-Louise Jørgensen

Gruppeformand SF