Går i gang efter sommerferien

Går i gang efter sommerferien

KRISTINA YOUNG med svar omkring parkering i Avedøre

LÆSERBREV: I en tidligere udgave af avisen blev der spurgt omkring parkeringsforhold i Avedøre. Vi ser løbende på de trafikale forhold i hele Hvidovre, og i forhold til Avedøre kan jeg specifikt fortælle, at vores Vej og Park-afdeling har aktuelle ændringsplaner på og omkring Avedøre Tværvej på vej.
Grusstien, som giver biler adgang til Quark Naturcenter, bliver i øjeblikket uretmæssigt brugt som parkeringsplads. Det gør, at blandt andet medarbejderne hos Quark ind i mellem ikke har adgang til at køre til naturcenteret. Derfor bliver der nu lagt sten, som gør, at man ikke kan parkere i siderne af grusstien.
Hvis man som fodgænger skal besøge Quark Naturcenter, så anbefaler vi, at man bruger grusstien, som går gennem det grønne område nord for Avedøre Tværvej.
På Avedøre Tværvej bliver der fremover standsnings- og parkeringsforbud på hele vejen. Derudover bliver parkering på grusparkeringspladsen i den vestlige ende ud mod Vestvolden tidsbegrænset. Fremover bliver det kun tilladt at parkere her tre timer ad gangen.
Derudover bliver bommen, som stopper bilkørsel uden ærinder, rykket mod øst, så den står umiddelbart efter parkeringspladsen. Dette sker for at undgå, at folk parkerer, hvor der ikke er anlagt parkeringspladser.
Alle de beskrevne ændringer kommer til at ske efter sommerferien, når alle de relevante materialer er blevet leveret til Hvidovre Kommune.
Vi håber og tror på, at disse justeringer kan være med til at gøre parkeringsforholdene bedre omkring Avedøre Tværvej.
Hilsen
Kristina Young,
formand for Klima-, Miljø-
og Teknikudvalget