Går luften af pumptracken?

Går luften af pumptracken?

ANDERS GAMELMARK om at etablere en pumptrack-bane i Hvidovre kommune og de udfordringer, man er stødt på undervejs i processen:

LÆSERBREV: Tre lange år har Hvidovre Trail arbejdet hårdt på at få etableret en pumptrack-bane i vores kommune. Et projekt som fra starten har været en del af en partnerskabsaftale kommunen indgik med DGI, og dermed allerede er finansieret.

Desværre er vores klub blevet mere og mere bekymret over den måde, projektet er blevet håndteret på af kommunen. Gentagne udskydelser og ændringer i placeringen af projektet har medført unødvendige forsinkelser. Det var først i januar i år der kom gang i sagen. Nu møder vi så endnu en udfordring i projektet. Vi opfordrede kommunen at få undersøgt jorden i området så der ikke senere var overraskelser i projektet som kunne stoppe det.

Desværre viste resultatet af jordprøverne, at grunden er kraftigt forurenet, og udsigten til, at vores projekt skal betale for den forurening, og kan desværre betyde at projektet nu ikke kan gennemføres.

Vi frygter at kommunens administration ikke tager det fulde ansvar for projektet, og det kan kræve, at politikerne lægger pres på for at sikre, at vi når vores mål inden det tager endnu længere tid. Som klub havde vi forventet, at kommunen og politikerne var lige så opsatte som os på at skabe gode rammer for børn og unge samt cykling i Hvidovre. Tre år er dog en meget lang tid for en klub at vente, og vi har været meget tålmodige.

Vi har i hele processen assisteret kommunen, holdt mange møder og skaffet dem alt materiale de søgte, selvom det var langt ud over, hvad vi som frivillige i en forening kunne forventes at skulle levere. Vi er indstillet på at tage vores del af ansvaret og bidrage til projektet, herunder at skaffe ekstra finansiering til delprojekter og starte med en mere simpel model af pumptrack-banen feks at fjerne bænke og andet som ikke er en essentiel del af projektet. Men vi forventer også, at kommunen og politikerne løfter deres del af ansvaret

Når anlægget står færdigt, vil alle vores medlemmer i Hvidovre Trail, samt de klubber, vi har samarbejdet med, være glade og klar til at lave fede arrangementer. Vi ser især frem til at kunne invitere børn og unge fra vores lokalområde til at deltage i sjove aktiviteter på pumptracket.

Det vil være en fantastisk mulighed for at fremme cykling og skabe gode rammer for fritidsaktiviteter i vores kommune og for børn og unge som ikke deltager i traditionelle forenings aktiviteter.

Vi håber, at kommunen og politikerne vil prioritere dette projekt og arbejde tæt sammen med os for at få det realiseret så hurtigt som muligt, så vi kan tilbyde vores lokale børn og unge en unik og sjov oplevelse på den kommende pumptrack-bane i Hvidovre i 2023. Det er på tide, at vi ser handling og resultat i stedet for unødvendige forsinkelser og udfordringer.

Vi opfordrer derfor kommunen og politikerne til at prioritere dette projekt og arbejde sammen med os for at få det til at ske så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Anders Gammelmark

Formand

Hvidovre Trail