Garanterer finansiering til fjernvarmekonvertering

 Garanterer finansiering til fjernvarmekonvertering

Hvidovre Fjernvarmeselskab har ansøgt om kommunalgaranti på 33 millioner kr.

Hvidovre Fjernvarmeselskab har planer om at konvertere 252 adresser i den østlige del af kommunen fra olie- og naturgas til fjernvarme i 2024. For at sikre finansieringen af dette ambitiøse projekt har fjernvarmeselskabet ansøgt Hvidovre Kommune om en kommunal garanti på 33 millioner kroner. På mødet den 19. december 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt at stille garantien, hvilket markerer en vigtig milepæl for den bæredygtige udvikling i Hvidovre.

Fjernvarmekonvertering for bæredygtighed

Hvidovre Fjernvarmeselskab har som mål at gennemføre en omfattende konvertering fra fossile brændstoffer til fjernvarme på 252 adresser i 2024. Denne ambitiøse indsats er en del af selskabets bidrag til bæredygtighedsinitiativer og reducering af CO2-udledning i kommunen. Konverteringen vil primært fokusere på adresser i den østlige del af Hvidovre.

For at sikre finansieringen af projektet har Hvidovre Fjernvarmeselskab ansøgt Hvidovre Kommune om en kommunal garanti på 33 millioner kroner. Dette beløb vil blive lånt fra Kommunekredit, og garantien er en sikkerhed for tilbagebetaling af lånet. Inden Kommunalbestyrelsen traf beslutningen, blev der foretaget en grundig vurdering af lånet og låntagers forhold, udført af eksterne revisorer.

Enstemmig godkendelse

På mødet den 19. december 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen enstemmigt at stille garantien for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lånoptagelse hos Kommunekredit. Dette understreger kommunens engagement i at fremme grøn omstilling og bæredygtige energiløsninger.

Som betingelse for garantistillelsen skal Hvidovre Fjernvarme betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på markedsvilkår. Denne provision vil blive beregnet på basis af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien. Den sikrer, at kommunen modtager en rimelig præmie for at bære risikoen for det garanterede beløb.

Økonomiudvalget anbefalede enstemmigt Kommunalbestyrelsen at godkende garantistillelsen, og denne anbefaling blev fulgt af samtlige politiske grupper. Det blev også besluttet, at garantiprovisionen skal være i overensstemmelse med markedspriser og beregnes af den resterende gæld på de lån, der er omfattet af garantien.

Beslutningen om at garantere finansieringen af fjernvarmekonverteringen markerer Hvidovre Kommunes fortsatte engagement i at fremme grøn energi og reducere klimapåvirkningen. Projektet forventes at bidrage positivt til kommunens overgang til mere bæredygtige og miljøvenlige energiformer.

Beslutningen om kommunal garanti er i overensstemmelse med § 41 i loven om kommunernes styrelse og lånebekendtgørelsens § 15. Derudover overholder Hvidovre Kommune EU's statsstøtteregler ved at stille garanti for lånoptagelsen i overensstemmelse med § 2 d i lov om varmeforsyning.

Selvom kommunen påtager sig garantien, vurderes risikoen som minimal, og det forventes ikke at have betydelige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Garantien forventes at være en væsentlig faktor i realiseringen af et mere bæredygtigt og grønt energisystem i kommunen.

 

mag