Genbrugshallen og kampen om genbrugsguldet

Genbrugshallen og kampen om genbrugsguldet

AKTUEL KOMMENTAR af Tor Selmer Ottens, formand Hvidovreforeningernes Genbrugshal

Det er med stor glæde at vi ser at Tina Cartey Hansen (liste C) tager hul på debatten om hvordan vi i Hvidovre Kommune lever op til de nye (kommende) regler for genbrugsordninger. Reglerne skal udmøntes i en bekendtgørelse, der endnu ikke foreligger på retsinfo.dk. I Genbrugshallen har vores frivillige ildsjæle mere end 13 års erfaring som vi gerne vil bidrage med.

I Genbrugshallen har vi studeret Miljøbeskyttelsesloven, der fastsætter de overordnede rammer, betænkningen til loven og udkastet til bekendtgørelse, der har været i høring. Vores konklusion er ganske kort at Hvidovre Kommune allerede lever op til loven og udkastet til bekendtgørelse - rent faktisk er Hvidovre Kommune 13 år forud med sin implementering. Det eneste der er nødvendigt, er at vente på at bekendtgørelsen foreligger i sin endelige form, og derefter kan en beskrivelse af den nuværende ordning sendes i høring, med tilsætning at Genbrugshallens forslag til ændringer, hvorefter gode idéer kan medtages fra høringsfasen og en fremtidig aftale kan godkendes af kommunalbestyrelsen, sådan som loven kræver. I betænkningen til loven lægges der i øvrigt vægt på at frivillige organisationer får gode vilkår for at drive genbrugsbutik.

Private aktører

I sit læserbrev skriver Tina Cartey Hansen om privates adgang til genbrugstingene. Fra Genbrugshallen vil vi pege på at loven taler om private aktører, ikke om private borgere. Private aktører er alle aktører der ikke er kommunale, eksempelvis Genbrugshallen - det kan også godt være private borgere - men det er, efter Genbrugshallens opfattelse Hvidovre Kommune, der selv bestemmer hvilke typer af private aktører der skal have adgang til hvilke typer af genbrugseffekter.

Hvidovre Genbrugsplads har eksempelvis allerede en ordning for brugte byggematerialer rettet mod private borgere. Den tager imod effekter som Genbrugshallen almindeligvis ikke har plads til. Det fungerer utrolig godt. Det eneste problem er at containeren ind i mellem flyder med ting der er i så dårlig stand at det er ubrugeligt, og affald som enkelte borgere desværre ikke har evnet at sortere korrekt. Den slags sker også i Genbrugshallens container, men her tager vores frivillige ildsjæle sig af problemet uden udgift for hverken ARC eller Hvidovre Kommune.

Det der er vigtigt for Genbrugshallen er at vi kan opretholde og gerne vil kunne øge mængden af indsamlede effekter, sådan at det frivillige almennyttige arbejde i foreningerne får et økonomisk udbytte der står mål med indsatsen. Hvis udbyttet bliver for lille, er der en risiko for at de frivillige ildsjæle i foreningerne falder fra, jo mere udbyttet falder des større bliver risikoen for frafald. Før Covid 19 indsamlede Genbrugshallen 72 tons genbrugelige effekter, der gav cirka 7.000 kroner i omsætning pr. tons. I 2019 gav det lige knapt 40.000 til hver forening der tog en hel måned, til gavn for det frivillige almennyttige arbejde i foreningerne - under 1% bruges på administration. Corona kostede hver forening 10.000 kroner i tab i 2020.

Genbrugshallens medlemsforeninger dækker kultur, sport, spejder og humanitært arbejde. Konsekvenserne ved frafald kunne være at foreningerne må sætte deres kontingent op eller droppe aktiviteter. På sportsområdet vil det ramme indenfor sportsgrenene fodbold, håndbold, floorball og volleyball, inden for spejder vil det ramme Søspejderne og FDF, inden for kultur vil det ramme Blæksprutten og inden for det humanitære vil det ramme Kræftens Bekæmpelse, hvor det vil ramme lokalafdelingens aktiviteter rettet mod kommunens borgere. Genbrugshallen støtter også humanitære- og miljø-aktiviteter med 5% af omsætningen. I 2022 har vi støttet arbejdet i Dansk Folkehjælp og Mødrehjælpen samt flere mindre projekter på kommunens skoler.

Forsmag på mulige konsekvenser

I Genbrugshallen har vi allerede fået en forsmag på de mulige konsekvenser. 1. juni blev vores genbrugscontainer flyttet til at stå ved siden af byggemateriale-containeren ud fra et ARC ønske om at skabe et samlet genbrugsområde. Vi måtte desværre konstatere at borgerne ikke kunne finde ud af hvad de skulle gøre. Der blev afleveret effekter til Genbrugshallen i byggemateriale-containeren, og borgerne hentede flittigt fra begge containere selv om det var skiltet at den ene container var Genbrugshallens. Heldigvis lykkedes det at få ARC i tale om problemerne, men desværre så sent at Kræftens Bekæmpelse på deres salgsdag tabte omkring 20.000 kroner i forhold til den forventede omsætning. Nu er Genbrugshallens container heldigvis tilbage på sin normale plads - det er vi meget glade for.

En anden lære fra juni måned var at klar og tydelig skiltning vil være en stor hjælp for borgerne, så vi undgår at ellers lovlydige borgere bliver ulovlige klunsere i Genbrugshallens container. Det er også vigtigt at Genbrugshallens container er tæt på de containere hvor der afleveres affald, sådan at placeringen ikke bliver en hindring for at genbrugelige effekter bliver afleveret til genbrug, frem for at blive smidt ud og at de ansatte genbrugsvejledere er tæt på og kan råde og vejlede borgerne. Efter Genbrugshallens opfattelse er det uhensigtsmæssigt at have genbrug sammen med haveaffald, her vil fraktioner til deponering passe bedre da intet af dette skal bruges i den cirkulære økonomi. Genbrugspladsens personale er også glade for at vores container er tilbage på sin vante plads, det gør deres arbejde nemmere.

Fra Genbrugshallens side vil vi gerne inddrages i arbejdet med den fremtidige ordning sådan at den viden og erfaring vi har opbygget, gennem de seneste 13 år, kan blive brugt til at sikre mere genbrug og ikke mindre. Vores partnere inden for genbrug hos Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors vil helt sikkert også gerne bidrage.

Vi håber at ARC, forvaltningen og politikerne vil tage disse erfaringer med arbejdet med i overvejelserne om hvordan Hvidovre Kommune bedst muligt understøtter cirkulær økonomi til gavn for både klima og miljø.

Lejeaftale udløber

Den næste udfordring for Genbrugshallen er at lejekontrakten for den blå lagerhal ved Hvidovre Privatskole udløber i 2026. Der er ingen beslutninger om hvor Genbrugshallen skal flytte hen til den tid - I Genbrugshallen er vores ønske at forblive på en placering centralt i Hvidovre, sådan at det er let for kommunens borgere at komme på besøg. Bygningerne på Høvedstensvej 45 kunne være glimrende til formålet og lette arbejdet med flytningen betydeligt. Behovet er cirka 1.500 m2 fortrinsvis indendørs – en del kunne også være et overdækket areal udendørs, alternativt kunne der opføres en ny hal bag ved det røde byggeri, det har tidligere været under overvejelse. Det vrimler ikke med egnede bygninger til formålet centralt i Hvidovre. 2 alternativer kunne være dele af den tidligere Falck station på Avedøre Havnevej eller dele af TDCs bygning på Vesterskel 2, vi håber at Hvidovre Kommune vil prioritere at Genbrugshallen fortsat skal eksistere også efter 2026.

Med venlig hilsen

Tor Selmer Ottens

Formand for Hvidovreforeningernes Genbrugshal