Genetableringen af Bådelauget bør være en kommunal prioritet

Genetableringen af Bådelauget bør være en kommunal prioritet

- det mener Venstre, skriver ANETTE FARNØ SKOURUP:

LÆSERBREV: Hvidovre Bådelaug ligger i ruiner efter stormflodens hærgen. I timerne efter arbejdede omkring halvfjerds dedikerede mænd og kvinder på at redde, hvad der kunne reddes, fra bådebroens oversvømmede rester. Ødelæggelserne har været så voldsomme, at man måtte tage mindre joller i brug for at bjerge de sørgelige rester af bådene og bådebroen. På land fik man både rullet kraner og slæbetov ud i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Alt opskyllet bromateriale er blevet opsamlet.

Alle de frivillige som hjalp til, vidner om, at Hvidovre Bådelaug har en stor betydning for byens mange bådejere. Bådelauget er ikke blot en lokal institution; det er et unikt sted, smukt placeret i Kalveboderne med udsigt til Vestamager og tæt på Københavns pulserende kanaler. Dets placering og betydning for lokalsamfundet kan ikke undervurderes.

Reetableringsomkostningerne vurderes til at ligge på DKK 2,5 millioner.

I Venstre mener vi ikke, at en stormflod i denne størrelse skal tage livet af et aktivt og driftigt bådelaug. Det bør derfor være en prioritet fra kommunens side at støtte genetableringen af bådelauget. Det kunne være i form af underskudsgarant. Det vidner

Med venlig hilsen

Anette Farnø Skourup

- Venstre Hvidovre