Genhusning kan give længere ventetid på en bolig

 Genhusning kan give længere ventetid på en bolig

Den kommunale anvisning til Lejerbo Hvidovres afdelinger sættes i bero, og det kan få betydning for ventetiden på at få anvist en lejlighed gennem kommunen.

Der kan i den kommende tid være lidt længere ventetid på at få anvist en bolig for de borgere, der opfylder kriterierne for at få anvist en bolig gennem Hvidovre Kommune sociale boliganvisning.

Baggrunden er, at boligorganisationen Lejerbo Hvidovre har besluttet at genhuse beboerne i 84 boliger på 3. salen i afdeling Sønderkærgården permanent som følge af alvorlige problemer med brandsikkerheden i lejlighederne.

For at genhusning kan ske hurtigst muligt og lokalt, har Økonomiudvalget godkendt Lejerbo Hvidovres anmodning om at sætte den kommunale anvisning til boligorganisationens afdelinger i bero samt at der dispenseres for den normale godkendelsesordning.

Det betyder, at der er færre boliger til rådighed til personer, der opfylder de boligsociale kriterier for at få anvist en bolig gennem kommunen - og disse borgere kan dermed opleve yderligere ventetid på at få en bolig tilbudt.

- Vi står i en ekstraordinær situation, hvor det har været afgørende at løse problemet med brandsikkerheden i Sønderkærgården. Vi har jo andre steder set nogle forfærdelige tagbrande, hvor ilden har spredt sig hurtigt, og det må ikke ske, at nogen kommer til skade eller mister livet i sådan en brand. Derfor skal vi gøre vores til, at de berørte borgere hurtigst muligt kan få et andet sted at bo, så de kan være trygge i deres eget hjem. Jeg er ked af, at det kan betyde længere ventetid på en bolig for andre af vores borgere, men her må sikkerheden veje tungest, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Arbejdet med at finde nye, egnede boliger til beboerne fra 3. sal i Sønderkærgården er allerede i gang, og Lejerbo har ansat en genhusningskonsulent til at hjælpe beboerne.

Lejerbo oplyser til Hvidovre Kommune, at man forventer at kunne genhuse alle beboerne fra 3. sal inden for seks måneder, hvis den kommunale anvisning til Lejerbo Hvidovres afdelinger sættes i bero.

Det har tidligere været på tale, at også beboerne på 2. sal i Sønderkærgården skulle midlertidigt genhuses, men der arbejdes nu på at finde en løsning, hvor beboerne kan blive boende, mens brandforholdene bliver udbedret.

I 2022 anviste Hvidovre Kommune borgere til 44 lejemål i Lejerbo Hvidovre. Der er flere kriterier for, at man anses for at have et boligsocialt behov, og det kan fx være sygdom, økonomiske vanskeligheder eller skilsmisse. Du kan læse mere om Hvidovre Kommunes boliganvisning og kriterierne herfor på hvidovre.dk/boliganvisning.