Genovervej hastigheden

Genovervej hastigheden

KARIN KOFOD (Enhedslisten) om Sønderkær og hastigheden:

LÆSERDEBAT: I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af et forslag om at mindske trafikstøj og ulykkesrisiko på Sønderkær, ved at nedsætte hastigheden til 40 km/t, har kommunalbestyrelsen involveret støjudvalget for en udtalelse.
Støjudvalget har derefter henvendt sig til analysefirmaet Artelia for en professionel vurdering af, hvilke afledte effekter der måtte være af en sådan hastighedsregulering. Ikke overraskende er analysen nået frem til, at det vil give et vist overløb af trafik til de øvrige villaveje. På denne baggrund valgte udvalget, ikke støtte en hastighedsnedsættelse.
Enhedslisten Hvidovre valgte at genbesøge forslaget og analysen.
Analysen er baseret på trafiktællinger foretaget efter – og ikke før – området syd for Sønderkær er blevet en 40km zone og dermed har skubbet trafik over på Sønderkær og området nord for.
Ønsket bag det oprindelige grundejerforeningsforslag var ikke at straffe særlige områder med trafik og trafikstøj, men at hele området skulle nyde gavn af en hastighedsregulering.
Enhedslisten er meget enige i betragtningen om hastighedsnedsættelser til bekæmpelse af støj og ulykker, så vi opfordrer til, at Hvidovre genovervejer hastigheden på Sønderkær, ikke mindst fordi man i København allerede nu melder om langt færre og lige så vigtigt, mindre alvorlige ulykker på de strækninger, hvor hastigheden er blevet nedsat.
Hvidovres vejnet er noget mindre kompliceret end Københavns, så der må være grundlag for at følge København, når det gælder trafikstøj og -ulykker.
Det må vi kunne gøre bedre!
Venlig hilsen
Karin Lizzy Kofod
Kb-medlem