Genvalg og et farvel

  Genvalg og et farvel

Lokalhistorisk Selskab generalforsamling

På den ordinære generalforsamling i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS) sagde Finn Ivo Heller farvel til bestyrelsen efter flere års virke. Ellers var der genvalg over hele linjen.

Niels Ulsing forestod kyndigt hvervet som dirigent, og formanden Anders Aalunds beretning blev godkendt med meget få bemærkninger, og efter generalforsamlingen holdt museumsinspektør Bitten Larsen fra Forstadsmuseet et meget spændende foredrag om, hvorfor historikere vender tilbage til den samme case. Jo mere man "graver", jo flere detaljer kommer der frem. Forsamlingen på ca. 70 var meget begejstrede.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følger: Anders Aalund, formand, Karen Johansen, næstformand, Knud Sørensen, kasserer, Jørgen Snedled, sekretær, Torben Kok Rasmussen, medlem og Poul Sørensen, medlem. Som suppleant valgtes Stig Sørensen og nyvalgt Annelise Wildenradt. Hubert Steffensen fortsætter som revisor.

Foto: Finn Ivo Heller sagde farvel efter flere års virke.

m