Giv et praj om oversvømmelser og hjælp med at sikre mod skybrud

Giv et praj om oversvømmelser og hjælp med at sikre mod skybrud

Hvidovre Kommune beder borgere og virksomheder om at hjælpe med at indsamle data, der skal bruges til at lave planer for håndtering af regnvand.

Hvidovre skal være en klimarobust by i årene frem. Det betyder bl.a., vi skal være klar til at håndtere de meget store mængder regn, som er et resultat af klimaforandringerne.

Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø er i gang med at udarbejde planer, der skal bidrage til skybrudssikring af byen, og til det arbejde er der brug for borgernes hjælp.

- Vi skal have kortlagt, hvor der kommer oversvømmelser, når det regner kraftigt, og derfor beder vi borgerne om at melde ind via ”Giv et praj”, som mange bruger til fx at rapportere nedfaldne grene, fyldte skraldespande eller hærværk på skilte i byens rum, siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Kristina Young.

Helt konkret kan man som borger hjælpe ved at hente ”Giv et praj”-appen til sin mobil. Når man oplever en oversvømmelse et sted, åbner man app’en, tager et foto af stedet med oversvømmelsen, klikker af ved ”Oversvømmelse” og besvarer de to spørgsmål ”Hvor kom vandet fra?” og ”Hvor har oversvømmelsen forårsaget skade?”

- Skybrudssæsonen nærmer sig, og vi vil sætte stor pris på, hvis borgere og virksomheder vil hjælpe os med kortlægningen på denne måde, uddyber Kristina Young.

De data, der bliver samlet ind i løbet af de kommende måneder, vil blive samlet og analyseret, og derefter blive brugt i kommunens samarbejde med HOFOR. Skybrudssikring og afløbsprojekter over og under jorden skal koordineres, så gener og skader ved regn-oversvømmelser bliver mindre. Planerne, som skal udarbejdes, vil indeholde et samlet katalog med forslag til projekter og i hvilken rækkefølge, de skal gennemføres.

Formålet med at skybrudssikre Hvidovre er at mindske skader og sundhedsrisici ved kraftige skybrud. Hvidovre Kommune ønsker, at skybrudssikre byen på en måde, så der samtidig bliver tænkt nye rekreative og grønne muligheder ind i løsningerne.

”Giv et praj”-app’en er gratis og kan hentes både i Google Play og App Store. Man kan også give et praj via hjemmesiden borger.dk.