GLEMSOMHEDEN I VOR KOMMUNES ANSÆTTELSESUDVALG

 GLEMSOMHEDEN I VOR KOMMUNES ANSÆTTELSESUDVALG

Har man virkelig tillid til en skoleleder, der ikke kan følge basale regler?, spørger "Bekymret forældre":

LÆSEBREV: "Vi betragter i øvrigt den konkrete sag som afsluttet”

Det skriver direktør Tine Larting i sidste uges Hvidovre Avis. Og ser ikke grund til at fortsætte sagen i avisens spalter. Men kære Tine Larting og fungerende Borgmester Søren Friis Trebbien, når dialogen ikke kan fås på andre måder, og Søren Friis Trebbien selv går ud og svarer på mit indlæg fra 8 november 2023, så er det vel der dialogen skal foregå.

Specielt når der er så meget glemsomhed i bl.a. kommunens ansættelsesudvalg. Et udvalg Søren Friis Trebbien selv er en del af. Derudover er de svarfrister som bl.a. Tine Larting selv meddeler borgere langt over det lovede, bl.a afventer jeg et svar helt tilbage fra august, hvor hun inden 10 hverdage ville komme med et svar, det afventes stadig.

Er vi kommet dertil hvor Hvidovre kommunes ledelse forsøger at trække tiden så borgere opgiver deres bekymringer?

Kritikramt ansat

Endnu mere bekymrende er det, at man til stadighed har behov for at gå ud og forsvare ansættelsen/forfremmelsen af Hvidovres nye Centerchef for skole og uddannelse Ole Møller Laursen. Det vidner om man med stor sandsynlighed godt ved man ikke har kigget ind i den kritik som Ole Møller Laursen har modtaget som leder på Gungehusskolen ½ år før man mente den interne kandidat var bedst egnet, og der må man som borger, og som Genitor (Virksomheden der var med til at ansætte Ole Møller Laursen) da stille spørgsmålet efterfølgende, om Genitors konsulent/konsulenter var blevet oplyst om de kritiksager der kort forinden var rejst mod 3 ledere i Hvidovre kommune, heriblandt Ole Møller Laursen. Det ville være mærkeligt hvis Genitor var oplyst disse, og alligevel valgte at anbefale en kritikramt skoleleder som ny chef for hele området.

Lad os herunder lige opdatere den kritik af Ole Møller Laursen der er kommet i samme kalenderår som man åbenbart negligerer hos Genitor og ansættelsesudvalget i Hvidovre kommune:

1. Kritik af kommunens Borgerrådgiver 2. Påbud fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø)Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udtaget Gungehusskolen på baggrund lavere karakterer, grundet de dårligt faglige resultater, trivsel eller begge dele.

Det sidste punkt så sent som i juni 2023, 3 måneder efter man offentliggør og forsvare ansættelsen af Ole Møller Laursen med at, han var den bedste blandt mere end 10 kvalificerede ansøgere. Det kunne her være spændende at kigge ind i om de andre ansøgere alle havde modtaget en endnu slemmere kritik end den kandidat man valgte. Eller skal jeg her bruge overskriften til det indlæg jeg lavede 8 november ”Vennernes klub”.

Hvad er vigtigst?

Det er vigtigere at forsvare ansatte, end at få sikret børns skolegang og deres rettigheder. Og hvordan skal jeg og andre borgere med børn i Hvidovres skoler have tillid til en Skolechef der har bevist som skoleleder at man ikke kan følge basale regler og handler uden at informere forældre om ens barn hjemsendes. Hvem kan få tillid til dette? Jeg kan ikke.

Og den Folkeskole som Borgmester Anders Wolf Andresen ønsker så hjerteligt i Superligaen, har kurs mod seriebold og det vil være katastrofalt for Hvidovres nuværende og kommende skoleelever. Og til det må vi så konkludere at ansættelsesudvalget har et stort ansvar, og at man med tiden forhåbentligt selv indser, som P. Rytter udtaler i artiklen "En 'ommer"'.

Tilliden til dele af ledelsen på Hvidovre kommune må ses som værende forsvundet, og når Anders Wolf Andresen kommer tilbage, står han foran en stor opgave, som at få ryddet op, og få tilliden tilbage til borgerne som har mistet den til den ansættelse der har været af Hvidovre kommunes nye Centerchef for skole og uddannelse.

En meget bekymret

forældre med børn

i Hvidovres Folkeskole